<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

TKI Watertechnologie – Jaarrapportage 2022 toont veerkracht in uitdagende tijden

Nederlandse bijdragen in het tegengaan van wereldwijde waterschaarste
TKI Watertechnologie – Jaarrapportage 2022 toont veerkracht in uitdagende tijden

Waterschaarste staat al acht jaar achter elkaar in de top 5 van de grootste, wereldwijde bedreigingen voor de welvaart. In strijd tegen de mondiale drinkwaterproblematiek brengt TKI Watertechnologie Nederlandse kennis, ervaring, oplossingen en producten bij elkaar. “Verduurzaming in combinatie met circulariteit zijn hierin voor mij de sleutelwoorden,” zegt Walter van der Meer, voorzitter TKI Watertechnologie in de Jaarrapportage 2022. Hier volgen enkele hoogtepunten die in het verslag zijn te lezen.

Het doel van TKI Watertechnologie is dat vraaggestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie de weg naar commerciële toepassingen weten te vinden. Schoon, veilig en energiezuinig geproduceerd drink-, proces en afvalwater zijn cruciaal, zowel aan de inputzijde als aan de outputzijde van processen. De focus ligt op maatschappelijke uitdagingen rond uiteenlopende watervraagstukken in binnen- en buitenland. Hoe zich dit vertaalt naar de praktijk, is te lezen in de Jaarrapportage van afgelopen jaar, waarin een mooie en inspirerende reeks impactverhalen is gepubliceerd. Stuk voor stuk verwoorden projectdeelnemers de kracht van TKI als aanjaagmiddel voor innovatie.

Veel aandacht voor samenwerking

Net als in voorgaande jaren was er in 2022 veel aandacht voor samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en cross-sectoraal. Dit resulteerde in 18 nieuwe TKI-projecten waarbij onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven de handen ineenslaan. Vier projecten hiervan betreffen een cross-over samenwerking binnen de call van KIA Landbouw Water Voedsel. Er zijn drie cross-over projecten met TKI Deltatechnologie en er was een primeur voor een cross-sectorale samenwerking met Life Science & Health.

Missiegedreven innovatiebeleid

TKI Watertechnologie blijft bijdragen aan het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. Dit is bedoeld om meer kansen te creëren voor watertechnologie in het samenwerken met andere (top)sectoren, en om andere financieringsbronnen aan te boren voor onderzoeksorganisaties op het gebied van watertechnologie. TKI Watertechnologie is vooral betrokken bij de coördinatie en uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Landbouw Water Voedsel. Voor deze KIA denkt TKI Watertechnologie mee over prioriteiten voor onderzoekscalls (PPS en NWO-KIC), en wordt bijgedragen aan de financiering van PPS-projecten.

Groeiplan watertechnologie

Een andere belangrijke mijlpaal is dat TKI Watertechnologie een positie heeft verworven in het Nationaal Groeifonds van de Nederlandse overheid. In 2021 waren hier al voorbereidingen voor getroffen met de propositie voor het Groeiplan Watertechnologie. In februari 2023 kwam het groene licht vanuit het kabinet, wat zich vertaalt in een bijdrage van € 135 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds op een totale begroting van € 342 miljoen voor het Groeiplan Watertechnologie voor de komende 10 jaar. De investeringen worden toegewezen aan de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector en in samenhang daarmee een  duurzame Nederlandse waterbeschikbaarheid. Een consortium van ongeveer 600 bedrijven, onderzoeksinstellingen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, ministeries, provincies, gemeenten en industrie hebben in het Groeiplan Watertechnologie de krachten gebundeld.

Investor Readiness Programma

Tot slot lichten we het Investor Readiness Programma uit, dat na een geslaagde eerste editie in 2021 op een vervolg mocht rekenen in het afgelopen jaar. Dit programma, dat in opdracht van TKI Watertechnologie is opgezet door het Netherlands Water Partnership (NWP) en Wetsus, is bedoeld als ondersteuning van start-ups en scale-ups in de Nederlandse watersector. De weg naar mogelijke financiering wordt hierin geconcretiseerd, onder andere door het geven van masterclasses en door met de financieringstafel Watertechnologie Nederland innovatieve ondernemers en financiers met elkaar in contact te brengen. Een concreet resultaat uit 2022 is bijvoorbeeld het biologische afbreekbare waterflesje van The Water Company (TWC).

Benieuwd naar nog meer concrete resultaten van TKI Watertechnologie uit 2022? Lees dan hier de volledige rapportage.

Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Vier watertechnologieprojecten gehonoreerd binnen PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel
November 23, 2020

Vier watertechnologieprojecten gehonoreerd binnen PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel

De PPS-call voor Landbouw, Water en Voedsel heeft vier projecten opgeleverd waarin TKI Watertechnologie aan deelneemt. In totaal zijn 107…
Bekijk artikel
TKI helpt bij doorontwikkelen biologisch afbreekbare waterflesjes
November 28, 2022

TKI helpt bij doorontwikkelen biologisch afbreekbare waterflesjes

De financieringstafel Watertechnologie Nederland, gefinancierd door de Topsector Water & Maritiem, helpt bedrijven om aan financiering te komen. Door innovatieve…
Bekijk artikel