Wij vertalen watertechnologie naar de praktijk

Recente projecten

Bekijk alle projecten
Sluiten van de watercyclus
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Sluiten van de watercyclus

Voor het sluiten van de watercyclus moeten stappen worden gemaakt om effluent te zuiveren van organische microverontreinigingen. Huidige RWZI’s zijn…
Bekijk project
Polishing pellets
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Polishing pellets

Bij het produceren van drinkwater ontstaat slib met een hoog gehalte aan ijzer(hydr)oxide, bruikbaar als adsorbens voor bijvoorbeeld fosfaat en…
Bekijk project
Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector

De gietwatervoorziening voor de glastuinbouwsector staat mede door klimaatverandering steeds meer onder druk. Daarom wordt gezocht naar alternatieven. Daarnaast bestaat…
Bekijk project
Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP)
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP)

In het vierjarig durend project KLIMAP kijkt een consortium van 24 partijen welke maatregelen kunnen bijdragen én welk gezamenlijk proces…
Bekijk project
Onze missie

Water vormt de basis van alle aspecten van ons menselijk leven. Van economische ontwikkelingen tot voedselproductie, gezondheid en natuur. De beschikbaarheid van voldoende, schoon water is uitgegroeid tot een mondiaal maatschappelijk vraagstuk.

Meer over ons
Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen
July 15, 2021

Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen

Na succesvolle tests op laboratoriumschaal met een innovatieve anaerobe SBR-technologie (AnSBR) voor complexe afvalwaterstromen, starten de projectpartners in dit TKI-project…
Bekijk artikel
Handvatten voor bloembollenteelt ter voorbereiding op nul-emissie
July 8, 2021

Handvatten voor bloembollenteelt ter voorbereiding op nul-emissie

In 2030 moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de land- en tuinbouw nagenoeg nul zijn. Het TKI-project ‘Bloembollenteelt Waterproof’ nam…
Bekijk artikel
  • Bekijk ook:
  • Projecten
  • Proeftuinen
  • Nieuws
  • Meedoen