Over ons

Het TKI Watertechnologie is een van de drie TKI’s binnen de Topsector Water & Maritiem. TKI staat voor Topconsortia Kennis en Innovatie. De Topsector Water & Maritiem streeft naar het oplossen van wateruitdagingen om de wereldwelvaart te verhogen. De deelsector Watertechnologie wil en kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. TKI Watertechnologie stelt zich ten doel vraaggestuurde, efficiënte kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van watertechnologie te bevorderen, met als resultaat een kortere ‘time-to-market’ voor commerciële toepassingen en lagere kosten voor maatschappelijke eindgebruikers. Daarnaast richt TKI Watertechnologie zich op het stimuleren van publiek-private samenwerking in de waterketen om zo een hogere efficiëntie van de ingezette middelen te bewerkstelligen.

Bestuur

Het TKI Watertechnologie wordt aangestuurd door het bestuur van de stichting Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de in het TKI Watertechnologie participerende organisaties.

Eindgebruikers

 • Joke Cuperus (voorzitter), PWN
 • Luc Kohsiek, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsleven

 • Rob Heim, Mkb
 • Esther Bosman, Royal HaskoningDHV

Kennisinstellingen

 • Cees Buisman (penningmeester), Wetsus
 • Jos Boere (secretaris), KWR

Overheid

 • Ruud Cino, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Anne Reitsma, Ministerie van Economische Zaken

Secretariaat

 • Anne Mathilde Hummelen, KWR
 • Albert Bosma (controller), Wetsus

Programmaraad
Het bestuur wordt inhoudelijk ondersteund door een programmaraad. Deze raad is een vertegenwoordiging van de in TKI Watertechnologie investerende en participerende onderzoeksorganisaties.

 • TU Delft: Jan Peter van der Hoek (voorzitter)
 • Wageningen University & Research: Huub Rijnaarts
 • Deltares: Hans Vissers
 • TNO: Petra Krystek
 • KWR: Idsart Dijkstra
 • Wetsus: Jan Post
 • Stowa: Joost Buntsma
 • NWO: Bernard Westerop
 • TTW: Cor de Boer
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Anne Reitsma
 • RVO: Maurice Luijten

Contact bestuur en programmaraad
Anne Mathilde Hummelen
Ambtelijk secretaris TKI Watertechnologie
Tel: 030 6069 733
E-mail: anne.hummelen@kwrwater.nl

Centrale contactpunten
TKI Watertechnologie kent verschillende (onderzoeks)organisaties als ingangskanaal. Via elk van deze instellingen kunt u zich laten informeren over deelname in TKI-projecten. Hieronder vindt u per organisatie meer informatie.

WER – CEW – DELTARES – KWR

 

NWO – STOWA – TTW – TNO – WETSUS

Downloads

Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie 2018-2021

Jaarrapportage 2014 – april 2015
Jaarrapportage 2015 – april 2016
Jaarrapportage 2016 – april 2017 
Jaarrapportage 2017 – april 2018

Algemene PowerPoint presentatie TKI Watertechnologie

Evaluatieformulier projecten TKI Watertechnologie

Formulier projectidee TKI Watertechnologie 2019