Nieuws

Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten
DNA-fingerprinting: krachtige monitoring tool in waterbeheer
12 december: nieuwe pitchronde voor Waterinnovatiefonds HHNK
Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel (2020-2023) gereed
’s Werelds koelste kunstgras sportveld van Amsterdam
Onderzoek naar microplastics in gezuiverd afvalwater in volle gang
Het koelste kunstgrassportveld van Amsterdam
NWO honoreert vier projecten naar zandfiltratie
95% versie Kennis- en innovatieagenda’s gereed
Consultatieronde Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, water en voedsel
Start optimalisatie reactorconcept power-to-protein
Consortium onderzoekt effect ‘bellenscherm’ op microplastics in gezuiverd afvalwater
Affiniteits Adsorptie: CatchAmed bindt medicijnen in het toilet
NWO-call ‘Blauwe route’ geopend
Onderzoeksymposium voor watersector tijdens vakbeurs
Power-to-Protein: veilige eiwitproductie uit afvalwater
Project ‘Technologie voor de behandeling van lozingswater met Actief Kool’ afgerond
TKI Watertechnologie start voortvarend in 2019
Bloembollensector richting nul erfemissie
Betere bestrijding natuurbranden door inzicht droogte vegetatie
CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl
Watertekorten in de landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater
NWO-call voor onderzoek naar zandfiltratie open
Koel hoofd en droge voeten dankzij blauwgroen dak
Power-to-X brengt woonwijken die draaien op zon en regen dichterbij
Oproep Indonesische partners tot samenwerking
Watertechnologiesector groeit, bedrijven investeren steeds meer in onderzoek en innovatie
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
Urban Waterbuffer levert water voor Sparta-stadion
NL-Vispopulatiescan brengt de soortensamenstelling van vispopulaties in kaart
Onderzoek naar metalen in de waterketen
Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond
Onderzoek naar invloed ondergrondse warmtebronnen op drinkwatertemperatuur
Tomaten groeien op restwater van suikerbieten
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) open vanaf 17 april 2018
Waterschappen en TKI Watertechnologie sluiten aan bij CoRe Water
Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling in beeld
Workshop ‘Environmental Technology Verification’
Marktgedreven innovatie in de watertechnologie centraal op 21 februari
Uitnodiging themasessie: Marktgedreven ontwikkeling van innovatieve watertechnologie
Afwegingskader voor techniekkeuze bij waterleidingsanering
Zout en water uit afvalstromen beter hergebruiken
VibroCavtool biedt uitzicht op effectievere slibontsluiting
Vernieuwing in aansturing TKI Watertechnologie
Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Watertechnologie: onderzoek en innovatie verbinden aan grote maatschappelijke uitdagingen
Sulfaatreducerende bacteriën werken ook in RWZI
Evaluatie van afgeronde projecten TKI Watertechnologie
Innovatief blauw-groen dak koelt de stad en voorkomt wateroverlast
Partnershipprogramma TTW-STOWA-KWR-TKI Watertechnologie
Openstelling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Waterhergebruik en ondergrondse berging: een logische combinatie
Softwaretool simuleert verwijdering microverontreinigingen uit oppervlaktewater
Urban Waterbuffer nu ook in de praktijk
Oproep cross-sectorale projecten TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Workshop samenwerking TKI Watertechnologie en TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
MIT regeling geopend vanaf 11 april
TED talks rond waterinnovatie gezocht
Waterstofproject ‘Power to X’ van start
Topsectoren Water en Tuinbouw ondertekenen samenwerkingsovereenkomst ‘Nederland Circulair’
Kansen in het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieprogramma
De verbindende rol van water in de circulaire economie
Unieke pilot Power to Protein gestart op RWZI Enschede
Uitslag NWO Call Water 2016
Duurzamere koelwatersystemen dankzij ontharding van suppletiewater
Infographic_Urban_Waterbuffer
Urban Waterbuffer geeft waarde aan overtollig regenwater
Eerste resultaten Boer Bier Water zijn hoopvol
Openstelling call Sustainable Water Technology
Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas
Metalen in de waterketen – Inzicht en mogelijkheden
Kamp wil succesvolle TKI-toeslagregeling met vijf jaar verlengen
INTEREST: vuistregels voor kosten en rendementen sensornetwerken in drinkwaterdistributie
Nieuw universitair onderzoeksprogramma ‘opkomende stoffen’
Snelle optische detectie van enterococcen in oppervlaktewater mogelijk
Duurzame pilot met struvietkorrels voor weelderig grasland Schiphol
Huishoudelijk afvalwater gescheiden inzamelen in een rioolstelsel met een kleinere diameter biedt voordelen en is niet duurder
Nieuwe aanvraagronde voor Maatschappelijk verantwoord innoveren
Gecombineerde analyse van water- en open data is een nuttige aanvulling op fysisch onderzoek
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) geopend vanaf 10 mei
TKI Watertechnologie & circulaire stad op Aqua Nederland Vakbeurs
Bavaria zet met hulp van KWR vernieuwende stap in hergebruik proceswater
Vooraankondiging NWO Aard- en Levenswetenschappen ‘Topsector Water Call’
Nieuwe DNA-analysemethode helpt biologische fosfaatverwijdering te optimaliseren
Hoogwaardig hergebruik van kalk uit drinkwaterontharding is duurzaam en winstgevend
Nieuwe website Power-to-Protein: alles over het maken van eiwitten uit afvalwater
TKI Watertechnologie en ingenieursbureaus bespreken marktpotentie van innovaties
Bronnen met grote diameter mogelijk dankzij nieuwe boortechniek
‘Boer Bier Water’ wint ZLTO Initiatiefprijs 2015
GIS-platform brengt bodemdata samen voor betere besluitvorming
Save the date! 19 januari WaterLink 2016: Verder Kijken
Reststoffenunie, Waternet en partners winnen IWA-KWR Award
Kom ook naar de TKI Watertechnologie pitches op de Aquatech
Zout uit water terugwinnen door bevriezing
Online en automatisch optimale vochtcondities creëren met Klimaat Adaptieve Drainage (KAD)
Concept Oasen leidt tot spraakmakend onderzoeksproject
Kennispartners TKI Watertechnologie slaan handen ineen
Uitnodiging: Decentrale water- en energieoplossingen
AquaMatch 5 november te Amsterdam
MIT-tender R&D samenwerkingsprojecten open tot 1 september
Kennis- en Innovatie-agenda 2016-2019 TKI Watertechnologie
Voorlichtingsbijeenkomst MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT)
Steeds meer belangstelling voor Freshmaker
Ecologische monitoring en environmental DNA
Meer projecten