Nieuws

Hier vindt u het nieuws over lopende en afgeronde projecten en over de bestuurlijke ontwikkelingen binnen TKI Watertechnologie.
Alle onderwerpen
Samen een beproefde technologie naar een hoger plan tillen
January 19, 2022

Samen een beproefde technologie naar een hoger plan tillen

Waterbedrijven gebruiken UV-technologie om microverontreinigingen die worden aangetroffen in drinkwaterbronnen of effluent af te breken en daarmee onschadelijk te maken…
Bekijk artikel
TKI als ‘matchmaker’ tussen fundamenteel onderzoek en praktijktoepassing
January 13, 2022

TKI als ‘matchmaker’ tussen fundamenteel onderzoek en praktijktoepassing

De resultaten van een prijswinnend promotieonderzoek vertalen naar technologie voor de waterpraktijk. Dat is een prachtig voorbeeld van waar TKI…
Bekijk artikel
Samen op zoek naar grootse inzichten over het allerkleinste
December 1, 2021

Samen op zoek naar grootse inzichten over het allerkleinste

Snel en flexibel microbiële verontreinigingen kunnen aantonen. Dat is van groot belang voor het leveren van schoon en onberispelijk drinkwater.…
Bekijk artikel
Met een integrale bril kijken naar het stedelijk watertransportsysteem
November 25, 2021

Met een integrale bril kijken naar het stedelijk watertransportsysteem

In het rijtje traditionele ontwerpcriteria voor drinkwater- en afvalwaternetten is resource recovery een nieuwkomer. Waterkwaliteit en -kwantiteit, volksgezondheid en milieu,…
Bekijk artikel
Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen
July 15, 2021

Start pilot innovatieve technologie afvalwaterbehandeling slachthuizen

Na succesvolle tests op laboratoriumschaal met een innovatieve anaerobe SBR-technologie (AnSBR) voor complexe afvalwaterstromen, starten de projectpartners in dit TKI-project…
Bekijk artikel
Handvatten voor bloembollenteelt ter voorbereiding op nul-emissie
July 8, 2021

Handvatten voor bloembollenteelt ter voorbereiding op nul-emissie

In 2030 moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de land- en tuinbouw nagenoeg nul zijn. Het TKI-project ‘Bloembollenteelt Waterproof’ nam…
Bekijk artikel