Projecten

Als bedrijf, onderzoeksorganisatie of overheid werkzaam in vraagstukken rond de beschikbaarheid van voldoende, schoon water, kunt u bij TKI Watertechnologie terecht. Goedgekeurde projecten ontvangen via de Nederlandse overheid subsidies voor privaat-publieke samenwerking (PPS). Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten van TKI Watertechnologie, gerangschikt per onderwerp.
Alle onderwerpen
Alle fases
Anaerobe Ketenverlenging 2.0 : Alcoholen uit Afvalwater
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Anaerobe Ketenverlenging 2.0 : Alcoholen uit Afvalwater

Met anaerobe microbiële vergistingsprocessen is het mogelijk om uit geconcentreerde organische afvalwaterstromen op koolstof gebaseerde biochemicaliën te maken, zoals vetzuren…
Bekijk project
Toepassing van elektrocoagulatie op water met lage geleidbaarheid
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Toepassing van elektrocoagulatie op water met lage geleidbaarheid

De (afval)watersector in Nederland en Europa zet zich in voor een verlaging van de CO2-voetafdruk. Daarmee is ook een vermindering…
Bekijk project
Water Circulair Nieuwegein
ProjectLopendVoldoende schoon en veilig water

Water Circulair Nieuwegein

In het TKI-project Water Circulair Nieuwegein wordt voor een hoog stedelijk gebied (casus binnenstad gemeente Nieuwegein) een waterconcept ontwikkeld en…
Bekijk project
Zoet-zout modelinstrumentarium voor de provincie  Zeeland
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Zoet-zout modelinstrumentarium voor de provincie Zeeland

Door de schaarste van zoete grondwatervoorraden en de complexe verdeling van zoet, brak en zout grondwater in Zeeland, is adequaat…
Bekijk project
Urban Photosynthesis; drie functies op één dak
ProjectLopendVoldoende schoon en veilig water

Urban Photosynthesis; drie functies op één dak

Urban Photosynthesis onderzoekt in de stedelijke omgeving een integrale oplossing voor het zoveel mogelijk sluiten van waterkringlopen op gebouwniveau, gecombineerd…
Bekijk project
Belissima – modellering verwijdering OMP’s in afvalwater
ProjectLopendSlim meten en handelen

Belissima – modellering verwijdering OMP’s in afvalwater

De aanwezigheid van organische microverontreinigingen (OMP’s) in afvalwater heeft een grote impact op het aquatisch milieu. Aangezien de meeste van…
Bekijk project