<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Projecten

Als bedrijf, onderzoeksorganisatie of overheid werkzaam in vraagstukken rond de beschikbaarheid van voldoende, schoon water, kunt u bij TKI Watertechnologie terecht. Goedgekeurde projecten ontvangen via de Nederlandse overheid subsidies voor privaat-publieke samenwerking (PPS). Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten van TKI Watertechnologie, gerangschikt per onderwerp.
Alle onderwerpen
Alle fases
SMART detection and real-time learning in water distribution systems
ProjectAfgerondSmart Water Systems

SMART detection and real-time learning in water distribution systems

In areas with state-of-the-art drinking water production facilities and distribution systems, fresh drinkable water is well available and of excellent…
Bekijk project
Automatische aansturing waterkwaliteit voor goed recirculatiewater glastuinbouw
ProjectLopendSmart Water Systems

Automatische aansturing waterkwaliteit voor goed recirculatiewater glastuinbouw

Bij recirculatie krijgt gietwater in de glastuinbouw een complexe samenstelling. Het effect hiervan op teelten is grotendeels onbekend. Voor het…
Bekijk project
Zonnepanelen op spaarbekkens
ProjectAfgerondEnergie uit water en energie opslag middels water

Zonnepanelen op spaarbekkens

Drinkwaterbekkens vertegenwoordigen een groot oppervlak. Door hier drijvende zonnepanelen op te plaatsen kan effectief energie worden opgewekt. De vraag is…
Bekijk project
“Groen Water”-Hubs
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

“Groen Water”-Hubs

Hoe kunnen stedelijke groene grootwatergebruikers (zoals De Hortus en Artis in Amsterdam, en openbaar groen, zoals parken en sportvelden) duurzaam…
Bekijk project
Digital Twin voor het ontwikkelen van data en model ondersteunde ASR-beheersystemen
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Digital Twin voor het ontwikkelen van data en model ondersteunde ASR-beheersystemen

Ondergrondse waterberging (ook wel ASR genoemd: ‘Aquifer Storage and Recovery’) van overtollig zoetwater kan een belangrijke rol spelen bij de…
Bekijk project
Sluiten van de watercyclus
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Sluiten van de watercyclus

Voor het sluiten van de watercyclus moeten stappen worden gemaakt om effluent te zuiveren van organische microverontreinigingen. Huidige RWZI’s zijn…
Bekijk project