Projecten

Als bedrijf, onderzoeksorganisatie of overheid werkzaam in vraagstukken rond de beschikbaarheid van voldoende, schoon water, kunt u bij TKI Watertechnologie terecht. Goedgekeurde projecten ontvangen via de Nederlandse overheid subsidies voor privaat-publieke samenwerking (PPS). Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten van TKI Watertechnologie, gerangschikt per onderwerp.
Alle onderwerpen
Alle fases
Zoet-zout modelinstrumentarium voor de provincie  Zeeland
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Zoet-zout modelinstrumentarium voor de provincie Zeeland

Door de schaarste van zoete grondwatervoorraden en de complexe verdeling van zoet, brak en zout grondwater in Zeeland, is adequaat…
Bekijk project
Urban Photosynthesis; drie functies op één dak
ProjectLopendVoldoende schoon en veilig water

Urban Photosynthesis; drie functies op één dak

Urban Photosynthesis onderzoekt in de stedelijke omgeving een integrale oplossing voor het zoveel mogelijk sluiten van waterkringlopen op gebouwniveau, gecombineerd…
Bekijk project
Belissima – modellering verwijdering OMP’s in afvalwater
ProjectLopendSlim meten en handelen

Belissima – modellering verwijdering OMP’s in afvalwater

De aanwezigheid van organische microverontreinigingen (OMP’s) in afvalwater heeft een grote impact op het aquatisch milieu. Aangezien de meeste van…
Bekijk project
Optimale controle van pompgestuurde open kanaalsystemen voor vraagrespons
ProjectLopendEnergie uit water en energie opslag middels water

Optimale controle van pompgestuurde open kanaalsystemen voor vraagrespons

Inschakelen en voorbereiden van de energietransitie (PCOCS) Met klimaatverandering als drijvende kracht heeft Nederland toegezegd om in 2050 een CO2-neutrale…
Bekijk project
SARS-CoV-2 (RNA) in communaal afvalwater: risico’s en kansen
ProjectLopendSlim meten en handelen

SARS-CoV-2 (RNA) in communaal afvalwater: risico’s en kansen

Dit project koppelt monitoring van SARS-CoV-2 in de ondergrond (rioolwater) aan bovengronds testen met het doel de gevoeligheid, de voorspellende…
Bekijk project
Midas: Multiple Data Sources
ProjectLopendSlim meten en handelen

Midas: Multiple Data Sources

Drinkwaterbedrijven en waterschappen hebben steeds meer de wens om keuzes rond onderhoud en vernieuwing van hun leidingen te onderbouwen met…
Bekijk project