<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Projecten

Als bedrijf, onderzoeksorganisatie of overheid werkzaam in vraagstukken rond de beschikbaarheid van voldoende, schoon water, kunt u bij TKI Watertechnologie terecht. Goedgekeurde projecten ontvangen via de Nederlandse overheid subsidies voor privaat-publieke samenwerking (PPS). Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten van TKI Watertechnologie, gerangschikt per onderwerp.
Alle onderwerpen
Alle fases
Evaluating the performance of an autonomous pipe rheometer (ARM)
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Evaluating the performance of an autonomous pipe rheometer (ARM)

Ontwikkeld voor het besparen van water in het verdikkingsproces van de grondstoffenindustrie en de afvalverwerking en transportoptimalisatie in de afvalwatersector…
Bekijk project
Van bron tot effect (B2E): Integrale aanpak van industriële probleemstoffen uit lozingen op het oppervlaktewater
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Van bron tot effect (B2E): Integrale aanpak van industriële probleemstoffen uit lozingen op het oppervlaktewater

Bevolkingsgroei, toenemend gebruik en vrijkomen van industriële chemicaliën, gecombineerd met klimaatverandering, verhogen de druk op de waterlichamen. De emissie van…
Bekijk project
Fytoremediatie als basis voor zuiverend groen in de stad
ProjectLopendSlim meten en handelen

Fytoremediatie als basis voor zuiverend groen in de stad

Overheden die verantwoordelijk zijn voor zich verspreidende verontreinigingspluimen van historische bodemverontreinigingen, hebben behoefte aan betaalbare instrumenten voor het verbeteren van…
Bekijk project
Unsteady Friction for leak detection in pipeline systems
ProjectAfgerondSmart Water Systems

Unsteady Friction for leak detection in pipeline systems

In Europees milieubeleid zijn stevige ambities geformuleerd om lekverliezen in drink- en afvalwater leidingnetten terug te dringen tot 1,5%. Zelfs…
Bekijk project
Heating requires Friction
ProjectAfgerondSmart Water Systems

Heating requires Friction

De aanleg van warmtenetten vraagt veel ondergrondse ruimte en dus graafwerk. Ook moeten de transportwarmteleidingen die zijn gekoppeld met een…
Bekijk project
Optimalisatie routines voor hoogfrequente waterkwaliteitsdata (Optima-HWQ)
ProjectAfgerondSmart Water Systems

Optimalisatie routines voor hoogfrequente waterkwaliteitsdata (Optima-HWQ)

Waterschappen en waterschapslaboratoria investeren sinds enkele jaren steeds meer in de toepassing van sensoren voor waterkwaliteit in het oppervlaktewater. Niet…
Bekijk project