Projecten

Als bedrijf, onderzoeksorganisatie of overheid werkzaam in vraagstukken rond de beschikbaarheid van voldoende, schoon water, kunt u bij TKI Watertechnologie terecht. Goedgekeurde projecten ontvangen via de Nederlandse overheid subsidies voor privaat-publieke samenwerking (PPS). Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten van TKI Watertechnologie, gerangschikt per onderwerp.
Alle onderwerpen
Alle fases
Digital Twin voor het ontwikkelen van data en model ondersteunde ASR-beheersystemen
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Digital Twin voor het ontwikkelen van data en model ondersteunde ASR-beheersystemen

Ondergrondse waterberging (ook wel ASR genoemd: ‘Aquifer Storage and Recovery’) van overtollig zoetwater kan een belangrijke rol spelen bij de…
Bekijk project
Sluiten van de watercyclus
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Sluiten van de watercyclus

Voor het sluiten van de watercyclus moeten stappen worden gemaakt om effluent te zuiveren van organische microverontreinigingen. Huidige RWZI’s zijn…
Bekijk project
Polishing pellets
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Polishing pellets

Bij het produceren van drinkwater ontstaat slib met een hoog gehalte aan ijzer(hydr)oxide, bruikbaar als adsorbens voor bijvoorbeeld fosfaat en…
Bekijk project
Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector

De gietwatervoorziening voor de glastuinbouwsector staat mede door klimaatverandering steeds meer onder druk. Daarom wordt gezocht naar alternatieven. Daarnaast bestaat…
Bekijk project
Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP)
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP)

In het vierjarig durend project KLIMAP kijkt een consortium van 24 partijen welke maatregelen kunnen bijdragen én welk gezamenlijk proces…
Bekijk project
Beperken spoelwaterlozingen en gericht ontwikkelen bij open bodemenergiesystemen
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Beperken spoelwaterlozingen en gericht ontwikkelen bij open bodemenergiesystemen

Als Nederland in 2050 aardgasloos is, heeft circa 25 procent van de gebouwen een bodemenergiesysteem. Na aanleg en bij onderhoud…
Bekijk project