Projecten

Als bedrijf, onderzoeksorganisatie of overheid werkzaam in vraagstukken rond de beschikbaarheid van voldoende, schoon water, kunt u bij TKI Watertechnologie terecht. Goedgekeurde projecten ontvangen via de Nederlandse overheid subsidies voor privaat-publieke samenwerking (PPS). Hier vindt u een overzicht van lopende en afgeronde projecten van TKI Watertechnologie, gerangschikt per onderwerp.
Alle onderwerpen
Alle fases
Innovatieve technologie voor de behandeling van afvalwater uit slachterijen
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Innovatieve technologie voor de behandeling van afvalwater uit slachterijen

Afvalwater van slachterijen is lastig te zuiveren. Dit afvalwater bevat hoge concentraties vaste stoffen (suspended solids; SS) en colloïdale verbindingen,…
Bekijk project
Betrouwbaar en betaalbaar aanvullen boorgaten voor gesloten bodemenergiesystemen
ProjectLopendSlim meten en handelen

Betrouwbaar en betaalbaar aanvullen boorgaten voor gesloten bodemenergiesystemen

Om klimaatverandering te beperken is door de Nederlandse overheid in verdragen afgesproken om de CO2-uitstoot van Nederland terug te brengen.…
Bekijk project
DNA Diatom Biosensor
ProjectLopendSlim meten en handelen

DNA Diatom Biosensor

Om de ecologische kwaliteit van Europese wateren op het gewenste niveau te krijgen en te houden moeten waterbeherende instanties uitgebreide…
Bekijk project
Organisch keukenafval via riool
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Organisch keukenafval via riool

Het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater krijgt steeds meer belangstelling. Om grondstoffenterugwinning efficiënter te maken, is het belangrijk…
Bekijk project
WINDOW: Warmtevoorziening In Nederland Duurzamer door Ondergrondse Warmteopslag
ProjectLopendEnergie uit water en energie opslag middels water

WINDOW: Warmtevoorziening In Nederland Duurzamer door Ondergrondse Warmteopslag

Het WINDOW project richt zich op ondergrondse opslag van warmte. Toepassing van ondergrondse warmteopslag bij temperaturen hoger dan 40°C vindt…
Bekijk project
Omzetting van ammonium naar elektriciteit
ProjectLopend(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Energie uit water en energie opslag middels waterVoldoende schoon en veilig water

Omzetting van ammonium naar elektriciteit

Stikstof (N) leidt, wanneer het in het milieu terecht komt, tot problemen als eutrofiëring. Het is van groot belang om…
Bekijk project