<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Meedoen

Met het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) slaan bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheid de handen ineen om de beste kennis en ontwikkelingen in de watertechnologie te vertalen naar de praktijk.

TKI-projecten

TKI Watertechnologie-projecten worden uitgevoerd in een consortium tussen bedrijven en aangewezen onderzoeksorganisaties.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • inhoudelijk past het project binnen de thema’s en Kennis- en Innovatieagenda’s die voor watertechnologie zijn gedefinieerd;
 • de looptijd van het project bedraagt één tot vier jaar;
 • het project wordt uitgevoerd met een van de volgende aangewezen onderzoeksorganisaties: Deltares, Centre of Expertise Watertechnology Leeuwarden, KWR, NWO, TNO, TU Delft, Wetsus, WUR;
 • deelnemende bedrijven leveren bijdragen in cash of in natura;
 • maximaal de helft van de kosten van het project worden gedragen door TKI Watertechnologie in de vorm van een PPS-subsidie.

Bekijk de innovatiethema’s

Bekijk hier de voorwaarden van RVO voor TKI-projecten.

Nieuwe TKI-onderzoeksprojecten krijgen gestalte in samenwerking tussen bedrijven en de aangewezen onderzoeksorganisaties. TKI Watertechnologie werkt niet met jaarlijkse calls voor projectvoorstellen, maar voert vier keer per jaar toekenningen uit. Inhoudelijke toetsing van de aanvragen vindt plaats door de programmaraad van TKI Watertechnologie, waarna het bestuur hierover besluit.

Projectvoorstellen worden door de aangewezen onderzoeksorganisaties ingediend bij het TKI-programmabureau. De deadlines zijn:

 • 24 januari 2023
 • 25 april 2023
 • 22 augustus 2023
 • 24 oktober 2023

Download hier de Procedure en criteria inzetprojecten TKI Watertechnologie en het formulier voor uw projectvoorstel. Of neem contact op met het programmabureau van TKI Watertechnologie voor meer informatie.

Innovatiemakelaars voor het mkb

Bedrijven krijgen vanuit TKI Watertechnologie één-op-één begeleiding van innovatiemakelaars bij:

 • Innovatie van producten, processen of diensten;
 • Het verlenen van technologische bijstand;
 • Diensten voor het overdragen van technologie.

Meer weten over wat TKI Watertechnologie voor u en uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze innovatiemakelaars:

Toegang tot financiering voor MKB

Start-ups en MKB-bedrijven in de watertechnologiesector die hun bedrijf willen opbouwen of een innovatie lanceren en op zoek zijn naar financiering, kunnen de hulp inroepen van de Financieringstafel Watertechnology.

Het aanbod aan financieringsmogelijkheden voor start-ups en MKB-bedrijven wordt steeds diverser. Naast banken zijn er allerlei alternatieven. Om de ondernemers te faciliteren heeft het Ministerie van Economische Zaken de financieringstafels geïnitieerd. De financieringstafels worden in meerdere regio’s georganiseerd en worden ondersteund door provincies en landelijke brancheorganisaties.
TKI Watertechnologie en brancheorganisaties ondersteunen de Financieringstafel Watertechnology. Op dit moment zijn 55 partners aangesloten en heeft deze financieringstafel al voor ruim 100 miljoen aan financieringsvragen kunnen ondersteunen.

Voor start-ups en MKB-bedrijven die hun skills willen vergroten om financieringsmogelijkheden te vinden en financiers te interesseren, organiseren we het Investor Readiness Programma. Dit programma bestaat uit drie plenaire masterclass-dagen gecombineerd met 1-op-1 begeleiding met financieel coaches.

Meer weten wat de Financieringstafel Watertechnologie en/of het Investor Readiness Programma voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Stichting BISON of het TKI Watertechnologie.

Stages en afstudeeropdrachten

Zoek je een stage of ben je geïnteresseerd in extra uitdagingen tijdens je hbo-studie? Wil je kennismaken met het werk van waterprofessionals op hbo-niveau of liever verder studeren in het wo?

Het online platform Water, Wereldwerk! helpt je hierbij verder.

Meer weten

 

Downloads

 • Procedure en criteria inzetprojecten TKI WatertechnologieDownload
 • Formulier projectvoorstelDownload
 • Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden door RVO Download

Formulieren voor monitoring en evaluatie van lopende en afgeronde projecten

 • Format impactverhalen afgeronde TKI-watertechnologie projectenDownload
 • Bekijk ook:
 • Over ons
 • Projecten