<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Meedoen

Met het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) slaan bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheid de handen ineen om de beste kennis en ontwikkelingen in de watertechnologie te vertalen naar de praktijk.

TKI-projecten

TKI Watertechnologie-projecten worden uitgevoerd in een consortium tussen bedrijven en aangewezen onderzoeksorganisaties.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • inhoudelijk past het project binnen de meerjarige innovatieprogramma’s die voor watertechnologie zijn gedefinieerd;
 • de looptijd van het project bedraagt één tot vier jaar;
 • het project wordt uitgevoerd met een van de volgende aangewezen onderzoeksorganisaties: CEW, Deltares, IHE, stichting IMEC, KWR, NIOO-KNAW, TU Delft (Sanitary Engineering), Universiteit Twente (Membrane Science & Technology), Wetsus, WUR (Environmental Rechnology);
 • deelnemende bedrijven leveren bijdragen in cash of in natura;
 • afhankelijk van de aard van het project wordt 25, 50 of 80 procent van de kosten van het project gedragen door TKI Watertechnologie in de vorm van een PPS-subsidie.

Bekijk de meerjarige innovatieprogramma’s.

Bekijk hier de voorwaarden van RVO voor TKI-projecten.

Nieuwe TKI-onderzoeksprojecten krijgen gestalte in samenwerking tussen bedrijven en de aangewezen onderzoeksorganisaties. TKI Watertechnologie werkt niet met jaarlijkse calls voor projectvoorstellen, maar voert drie keer per jaar toekenningen uit. Inhoudelijke toetsing van de aanvragen vindt plaats door de programmaraad van TKI Watertechnologie, waarna het bestuur hierover besluit.

Projectvoorstellen worden door de aangewezen onderzoeksorganisaties ingediend bij het TKI-programmabureau. De deadlines voor het programma 2024 zijn:

 • 22 januari 2024
 • 13 mei 2024
 • 16 september 2024

De ondertekende samenwerkingsovereenkomsten moeten uiterlijk 1 mei 2025 zijn gedeeld met het TKI-programmabureau.

Download hier de Procedure en criteria inzetprojecten TKI Watertechnologie en het formulier voor uw projectvoorstel. Of neem contact op met het programmabureau van TKI Watertechnologie voor meer informatie.

Innovatiemakelaars voor het mkb

Bedrijven krijgen vanuit TKI Watertechnologie één-op-één begeleiding van innovatiemakelaars bij:

 • Innovatie van producten, processen of diensten;
 • Het verlenen van technologische bijstand;
 • Diensten voor het overdragen van technologie.

Meer weten over wat TKI Watertechnologie voor u en uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met onze innovatiemakelaars:

Toegang tot financiering voor het MKB

Start-ups en MKB-bedrijven in de watertechnologiesector die hun bedrijf willen opbouwen of een innovatie lanceren en op zoek zijn naar financiering, kunnen de hulp inroepen van de Financieringstafel Watertechnology.

Het aanbod aan financieringsmogelijkheden voor start-ups en MKB-bedrijven wordt steeds diverser. Naast banken zijn er allerlei alternatieven. Om de ondernemers te faciliteren heeft het Ministerie van Economische Zaken de financieringstafels geïnitieerd. De financieringstafels worden in meerdere regio’s georganiseerd en worden ondersteund door provincies en landelijke brancheorganisaties.

TKI Watertechnologie en brancheorganisaties ondersteunen de Financieringstafel Watertechnology. Op dit moment zijn 55 partners aangesloten en heeft deze financieringstafel al voor ruim 100 miljoen aan financieringsvragen kunnen ondersteunen.

Voor start-ups en MKB-bedrijven die hun skills willen vergroten om financieringsmogelijkheden te vinden en financiers te interesseren, organiseren we het Investor Readiness Programma. Dit programma bestaat uit drie plenaire masterclass-dagen gecombineerd met 1-op-1 begeleiding met financieel coaches.

Meer weten wat de Financieringstafel Watertechnologie en/of het Investor Readiness Programma voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Stichting BISON of het TKI Watertechnologie.

Stages en afstudeeropdrachten

Zoek je een stage of ben je geïnteresseerd in extra uitdagingen tijdens je hbo-studie? Wil je kennismaken met het werk van waterprofessionals op hbo-niveau of liever verder studeren in het wo?

Het online platform Water, Wereldwerk! helpt je hierbij verder.

Meer weten

Downloads

 • Kennis- en innovatieprogramma TKI Watertechnologie 2024-2027 (december 2023) Download
 • Formulier projectvoorstelDownload
 • Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden door RVO Download

Formulieren voor monitoring en evaluatie van lopende en afgeronde projecten

 • Format impactverhalen afgeronde TKI-watertechnologie projectenDownload
 • Bekijk ook:
 • Over ons
 • Projecten