PPS-regeling

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen een aanvraag indienen voor PPS-programmatoeslag. Het basisprincipe van de PPS-toeslag is simpel. Voor iedere euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf aan een onderzoeksorganisatie, legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er € 0,30 bij aan PPS-toeslag. De TKI’s zetten deze programmatoeslag in voor onderzoek en ontwikkeling met bedrijfsleven of voor innovatieactiviteiten.

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen daarnaast een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag.

Zie de website van RVO voor meer informatie over PPS-programmatoeslag en PPS-projecttoeslag.

TKI Watertechnologie

Heeft u een onderzoeksvraag op het gebied van watertechnologie of een goed idee? Zoekt u partners om dit idee verder mee uit te werken? Neem dan contact op met één van de onderzoeksorganisaties binnen TKI Watertechnologie.

Onderstaande figuur geeft aan waar binnen de watertechnologiesector de onderzoeksorganisaties zich ongeveer bevinden als het gaat om de fase in de productontwikkeling, van startend wetenschappelijk onderzoek tot aan markttransities.

Klik hieronder op de onderzoeksorganisatie naar keuze voor een korte toelichting en contactgegevens. Schroom niet contact op te nemen indien u vragen heeft of twijfelt of u de juiste onderzoeksorganisatie benadert; de onderlinge samenwerking is groot en u wordt gemakkelijk doorverwezen naar de organisatie die u het beste verder kan helpen.

 

WER – CEW – DELTARES – KWR

 

NWO – STOWA – TTW – TNO – WETSUS

 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het MKB-loket van de Kamer van Koophandel:

Tel: 088-585 2214
E-mail: mkbloket@tswater.nl