<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Rewarding: sluiten van water en nitraatcycli in de glastuinbouw

Deze pagina is bijgewerkt op June 4, 2024
Rewarding: sluiten van water en nitraatcycli in de glastuinbouw
Startdatum
01/04/2023
Einddatum
31/03/2026
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Betrokken partijen

Aquastill B.V.

Aquaminerals B.V.

Dorset Green Machines B.V.

Stichting STUBO

Stowa

Provincie Zuid Holland

Technisch Bureau Bruine de Bruin

Trintech B.V.

Water Future B.V.

Waterschap Rivierenland

Wageningen UR

KWR

De glastuinbouwsector in Nederland zet zich in voor circulaire voedselproductie. Op weg naar het bereiken van dit doel moet de sector onder meer nog aandacht besteden aan het duurzaam leveren van voldoende irrigatiewater en het verminderen van nutriëntenemissies naar grond- en oppervlaktewater. Verschillende glastuinbouwbedrijven in Nederland zijn nog steeds sterk afhankelijk van de ontzilting van grondwater voor irrigatie, waarbij geconcentreerde zoutstromen ontstaan als bijproduct. Daarnaast ontstaan er geconcentreerde stromen na irrigatie. Lozing van deze geconcentreerde stromen en (onbedoelde) lozing van irrigatiewater, vormen de belangrijkste punten van emissie uit de glastuinbouw naar het milieu.

Projectidee

In dit project willen we technologische oplossingen aanreiken die de glastuinbouwsector helpt bij een efficiënter waterverbruik waardoor de afhankelijkheid van grondwater afneemt. Een tweede doel is om te helpen bij het omlaagbrengen van de emissies van nutriënten. Vanwege dit gecombineerde doel passen we een geïntegreerde benadering toe voor de behandeling van lozingswater, waaronder concentraatbehandeling, waterterugwinning, en stikstofverwijdering en -terugwinning (voornamelijk nitraten).

Uitdaging

We willen geïntegreerde systemen ontwikkelen en evalueren die bestaan uit geselecteerde waterbehandelingstechnologieën voor lozingswater van de glastuinbouw. Dit water komt vrij bij zowel de productie van gietwater als bij lozing van afvalwater. De meeste beschikbare technologieën zijn al getest met waterstromen die een laag tot gemiddeld zoutgehalte hebben. In dit project zullen we deze technologieën aanpassen en verbeteren, en ook nieuwe technologieën toepassen die nu (nog) niet worden gebruikt in de glastuinbouw. We richten ons op waterstromen met een toenemend zoutgehalte, zelfs tot het niveau waarop deze stromen zijn verzadigd met zouten. Ons doel is om niet alleen een hoge terugwinning van water en een minimale vloeistofafvoer te bereiken, maar ook om selectief nutriënten terug te winnen of te verwijderen.

Oplossing

Het beoogde resultaat van dit project is een beoordeling op hoofdlijnen van de technische mogelijkheden en economische haalbaarheid van het geïntegreerde systeem dat hier wordt voorgesteld, inclusief de individuele behandelingstechnologieën. Naar verwachting kan deze beoordeling door alle belanghebbenden, inclusief beleidsmakers, worden gebruikt voor het identificeren van mogelijkheden om dit systeem praktisch toe te passen en verder te ontwikkelen.

Deel op