<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

In de toekomst kijken

Jaarrapportage 2020
In de toekomst kijken

Watertechnologie en innovatie: dat is een rode draad in het TKI Watertechnologie. Binnen het TKI werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan slimme en innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante uitdagingen. In de jaarrapportage 2020 staan inspirerende verhalen over de bijdrage van watertechnologie-projecten aan maatschappelijke missies.

Dat er een toenemende behoefte is aan onze watertechnologische oplossingen merkten we in 2020 des te meer. Drinkwaterbedrijven en waterschappen besloten de handen ineen te slaan om aan oplossingen te werken voor watertekorten: de watertransitie. Nieuwe onderzoeksorganisaties benaderden ons om aan te sluiten bij TKI watertechnologie. We zijn gestart met de uitvoering van de kennis- en innovatieagenda’s om te komen tot een water-robuust en klimaatbestendig Nederland in 2030 en 2050. Het watertechnologie-bedrijfsleven liet zich niet remmen door coronamaatregelen en bleef investeren in de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. In plaats van dagdromen over de toekomst zijn we er mee aan de slag gegaan.

Concrete resultaten en impact

In een aantal impactverhalen zijn inspirerende opbrengsten en ervaringen uit projecten gebundeld en is meer te lezen over de maatschappelijke impact en marktpotentie van deze projecten. Deze verhalen laten aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe TKI Watertechnologie bijdraagt aan maatschappelijke uitdagingen en missies voor de toekomst. Daarnaast staat een selectie van hoogtepunten overzichtelijk bij elkaar, evenals een verantwoording aan RVO over de inzet van toegekende subsidies. We geven een beschrijving van de activiteiten, nieuwe projecten en de organisatie van het TKI Watertechnologie. Zo is een evaluatie uitgevoerd op de projecten uit de periode 2017-2020, is de bijdrage aan het missiegedreven innovatiebeleid verder uitgewerkt, en zijn nieuwe cross-sectorale projecten gehonoreerd. Om het bedrijfsleven te ondersteunen is een financieringstafel opgezet in samenwerking met WaterCampus, en op basis van het adviesrapport van de expertgroep Governance Watertechnologisch Onderzoek zijn verdere verbindingen aan gegaan. Dit heeft onder andere geleid tot nieuwe samenwerkingen met onderzoeksinstituten en meer zichtbaarheid bij ministeries en andere topsectoren.

Samenwerken aan maatschappelijke wateruitdagingen

Samen met het bedrijfsleven, verenigd in de brancheorganisaties NWP, Water Alliance en ENVAQUA, met drinkwaterbedrijven en waterschappen en met kennisinstellingen, blijft het TKI Watertechnologie werken aan oplossingen voor maatschappelijke wateruitdagingen, in Nederland en op andere plekken in de wereld waar onze innovaties nodig zijn.

Wilt u meer lezen over onze activiteiten in 2020? Download dan de jaarrapportage.

Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Consultatieronde Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, water en voedsel
June 19, 2019

Consultatieronde Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, water en voedsel

Tussen 19 en 2 juli 2019 kunt u reageren op de conceptversie van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en…
Bekijk artikel
Evaluatie van afgeronde projecten TKI Watertechnologie
October 9, 2017

Evaluatie van afgeronde projecten TKI Watertechnologie

Wat hebben projecten van TKI Watertechnologie tot heden opgeleverd? Hoe beleven de deelnemers de samenwerking binnen deze projecten? Dit soort…
Bekijk artikel