<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Consultatieronde Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, water en voedsel

Consultatieronde Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, water en voedsel

Tussen 19 en 2 juli 2019 kunt u reageren op de conceptversie van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel 2020-2023. De agenda is een van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid. Mist u onderwerpen? Heeft u concrete suggesties voor aanpassingen? Geef uw reactie dan uiterlijk 2 juli door via info@tki-agrifood.nl. 

Op het thema Landbouw, Water en Voedsel komen grote uitdagingen op ons af die vaak een grote onderlinge verwevenheid hebben. In het kader van het nieuwe topsectorenbeleid hebben de departementen LNV, IenW en VWS concrete toekomstambities geformuleerd voor deze uitdagingen: de missies.

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben gezamenlijk deze KIA opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Deze agenda wordt nader uitgewerkt in meerdere meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s, MMIP’s.

  • Download: Kennis- en innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel 20190619 (.docx)
  • Download: Kennis- en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel BIJLAGEN (de MMIPs: Meerjarige Missiegedreven InnovatieProgramma’s) (.docx)

Via deze online consultatie kunt u reageren op dit concept. Mist u onderwerpen? Heeft u concrete suggesties voor aanpassingen? De spelregel is eenvoudig: u downloadt het Word-bestand, maakt concrete tekstsuggesties, en mailt het bestand naar info@tki-agrifood.nl waarbij commentaarblokken in de wordfile, of commentaar in de mail niet worden behandeld. Dus echt alleen tekstsuggesties. U kunt reageren tot uiterlijk 2 juli 09:00.

Deel op