<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Start optimalisatie reactorconcept power-to-protein

Start optimalisatie reactorconcept power-to-protein

Een nieuw TKI-project focust op een verbeterd reactorconcept voor de productie van single cell protein met waterstofoxiderende bacteriën. Het project is het vervolg op dit jaar afgerond pilotonderzoek naar het Power-to-Protein-concept, dat leidde tot de conclusie dat de overdracht van waterstof naar de bacteriën in de reactor moest worden geoptimaliseerd. Tijdens de eerste meeting van de partners KWR, Avecom en Allied Waters is gekozen voor een focus op bellenreactoren onder druk.

Volgens het Power-to-Protein-concept produceren waterstofoxiderende bacteriën op een efficiënte manier eiwitten (single cell proteins) uit ammonium en kooldioxide. Als energiebron gebruiken de bacteriën waterstof die met groene stroom uit water wordt geproduceerd. Onderzoek met een pilotreactor op verschillende locaties heeft laten zien dat het reactorconcept moet worden geoptimaliseerd om de overdracht van waterstof van de gasbellen naar de actieve cellen te verbeteren. Op 2 mei is een vervolgproject gestart binnen TKI Watertechnologie, gericht op een  verbeterd reactorconcept. Hierbij willen we de expertise van Nederlandse universiteiten op het gebied van bioreactoren volop gebruiken. Op de expertmeeting van 2 mei bespraken kennisdragers van de universiteiten in Twente, Delft, Eindhoven en Wageningen én van partner Avecom verschillende opties voor een andere reactorconfiguratie,  waaronder innovatieve concepten. Het advies is om te focussen op bellenreactoren onder druk: door verhoging van de druk neemt de oplosbaarheid van waterstof aanzienlijk toe. Ook andere onderzoeksvragen kwamen aan bod. KWR gebruikt deze input voor het opstellen van een gedetailleerd projectplan.

Deel op