<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Jaarrapportage 2019: TKI op koers

Jaarrapportage 2019: TKI op koers

De watertechnologiesector staat er goed voor als het gaat om kennisontwikkeling en innovatie. Wie de onlangs verschenen jaarrapportage 2019 van het TKI Watertechnologie erop naslaat, leest dit overal in terug. De positieve beoordeling door de Expertcommissie Governance Watertechnologie Onderzoek is een tastbaar resultaat van jarenlange investeringen die leiden tot een hoogwaardige kennisinfrastructuur op watergebied. Slimme en innovatieve oplossingen ontstaan vooral wanneer bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken aan thema’s die maatschappelijk relevant zijn, zo blijkt keer op keer. In de totstandkoming hiervan is de verbindende rol van de programmaraad van het TKI Watertechnologie onmisbaar.

Concrete resultaten

Inspirerende projecten en hoogtepunten uit 2019 staan in de jaarrapportage overzichtelijk bij elkaar, als een verantwoording aan RVO over de inzet van toegekende subsidies. We geven een beschrijving van de activiteiten, nieuwe projecten en de organisatie van het TKI Watertechnologie. Naar voren komt hoe in 2019 met veel energie is bijgedragen aan de uitwerking van het nieuwe missiegedreven beleid in kennis- en innovatieagenda’s. Al snel leidde deze inspanning tot concrete resultaten: in december werden grote cross-sectorale projecten gehonoreerd in samenwerking met de topsectoren Energie en Agri & Food.

Samenwerken aan maatschappelijke wateruitdagingen

Samen met het bedrijfsleven, verenigd in de brancheorganisaties NWP, Water Alliance en ENVAQUA, met drinkwaterbedrijven en waterschappen en met kennisinstellingen, blijft het TKI Watertechnologie werken aan oplossingen voor maatschappelijke wateruitdagingen, in Nederland en op andere plekken in de wereld waar onze innovaties nodig zijn.

Wilt u meer lezen over onze activiteiten in 2019? Download dan de jaarrapportage.

Deel op