Site archief

Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor
CALLISTO
Voorkómen van uitstroom microplastics via effluent naar oppervlaktewater
Betere bestrijding natuurbranden door inzicht droogte vegetatie
Turbulente stroming in leidingen bij een hoog Reynoldsgetal
Watertekorten in de landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater
Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw
Ontwikkeling Autonome Inspectie Robots (AIRs) voor het drinkwaterdistributienet
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
Meer projecten