Site archief

Ontwikkeling Autonome Inspectie Robots (AIRs) voor het drinkwaterdistributienet
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
NL-Vispopulatiescan brengt de soortensamenstelling van vispopulaties in kaart
Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen voor meer CO2 besparing
Onderzoek naar invloed ondergrondse warmtebronnen op drinkwatertemperatuur
TKI Oplossing rioolvet
Warmteoverdracht drinkwaterleidingen
Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling in beeld
SMART detection and real-time learning in water distribution: an integrated data-model approach
Meer projecten