Site archief

Voorkómen van uitstroom microplastics via effluent naar oppervlaktewater
Betere bestrijding natuurbranden door inzicht droogte vegetatie
Turbulente stroming in leidingen bij een hoog Reynoldsgetal
Watertekorten in de landbouw terugdringen met hergebruik industrieel restwater
Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw
Ontwikkeling Autonome Inspectie Robots (AIRs) voor het drinkwaterdistributienet
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
Slimme watermeters helpen drinkwatertemperaturen in kaart te brengen
NL-Vispopulatiescan brengt de soortensamenstelling van vispopulaties in kaart
Hogere dichtheid van bodemenergiesystemen voor meer CO2 besparing
Meer projecten