<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Heating requires Friction

Heating requires Friction
Startdatum
01/02/2020
Einddatum
31/12/2021
Label
Smart Water Systems
Contact

Henk Kruse (Deltares)

Betrokken partijen

WarmtelinQ, Rotterdam engineering, Herrenknecht, DSA, Cebo Holland, Kouwenberg infra, Deltares

De aanleg van warmtenetten vraagt veel ondergrondse ruimte en dus graafwerk. Ook moeten de transportwarmteleidingen die zijn gekoppeld met een afvoer- en aanvoerleiding op een bepaalde diepte worden aangelegd. Er zijn zowel warmtenetten met hoge temperaturen als met lagere temperaturen. Bij de transportleidingen bestaan de medium voerende buizen uit staal, voorzien van isolatiemateriaal en een omhulling. De diameters van transportleidingen variëren maar zijn in de orde van 500 mm. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een innovatieve techniek voor de aanleg van deze leidingnetten.

Technologie

Volgens de conventionele aanpak worden warmteleidingen doorgaans op 2 tot 2,5 meter diepte aangelegd. In stedelijk gebied volstaat deze diepte om beneden de andere ondergrondse infrastructuur te blijven, in landelijk gebied is dit een diepte die temperatuureffecten van de warmteleidingen op de vegetatie verkleint. De benodigde diepte vereist echter het graven van relatief diepe sleuven over een grote afstand. Behalve hoge kosten veroorzaakt dit vaak overlast, graafschade en het is kostbaar. Vaak is bemaling en/of een grondkerende voorziening nodig. Vanwege temperatuureffecten op de leiding moeten hierin ‘expansiebochten’ worden aangelegd, wat de nodige ruimte in de ondergrond vraagt. Overlast bij het graven en het tegengaan van graafschade kan worden voorkomen door het toepassen van sleufloze technieken. Iets wat we met dit project willen onderzoeken.

Uitdaging

Door het toepassen van een innovatieve boortechniek kan de leiding op een diepte van ongeveer 2 tot 2,5 m onder maaiveld worden aangelegd, zonder te graven. De innovatieve techniek zal in dit project worden ontwikkeld. In combinatie met de toepassing van wrijving verhogend materiaal rondom de leiding, kunnen de expansiebochten op een grotere onderlinge afstand worden aangelegd. Dit betekent een reductie van het ondergrondse ruimtegebruik.

Oplossingen

Met de nieuwe en effectieve aanlegtechniek en het wrijving verhogend materiaal van de leidingen kan het leidingnet op geringe diepte onder het maaiveld worden aangelegd. Dit maakt onderhoud en beheer ervan mogelijk.

Ondiepe sleufloze aanleg van warmteleidingen wordt mogelijk gemaakt door de innovatieve EPP-techniek.

Meer informatie

  • Rapport Installation of heating pipelines by shallow drillingBekijk
  • E-power piperBekijk
Deel op