Project

CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek

CoRe Water – Van RWZI naar duurzame waterfabriek
Startdatum
01/05/2018
Einddatum
01/08/2020
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Kees Roest
KWR
030 606 9531

Frank Oesterholt
KWR
030 606 9575

De transitie naar hoe we in de toekomst omgaan met ons afvalwater wordt vormgegeven door een aantal ontwikkelingen gericht op het verbeteren van de effluentkwaliteit, de reductie van de emissie van broeikasgassen, de terugwinning van waardevolle grondstoffen en energie en de behoefte aan een modulair en adaptief zuiveringsconcept.

De uitdaging in dit project is om te werken aan zowel verduurzaming en kosteneffectiviteit van de behandeling van rioolwater als aan een betere effluentkwaliteit (verwijdering van microverontreinigingen, stikstof en fosfaat). Daarbij wordt gebruik gemaakt van het vernieuwende zuiveringsconcept CoRe Water (Concentration, Recovery & Reuse) waarin afvalwater eerst wordt geconcentreerd, voordat het verder wordt behandeld. Op deze manier kan rioolwater energiezuinig en efficiënt worden gezuiverd met een hoger zuiveringsrendement (N,P en micro’s) en optimale terugwinning van resources zoals nutriënten, energie en vooral ook water: van RWZI naar duurzame waterfabriek.

Technologie

Het voorconcentreren van afvalwater gebeurt met een nieuwe technologie gebaseerd op het principe van Forward Osmose (FO). Dit is de sleutelstap in de productie van schoonwater zonder nutriënten, (pathogene) micro-organismen en organische microverontreinigingen (OMP) en een geconcentreerde afvalwaterstroom die energiezuiniger kan worden behandeld en waaruit resources gemakkelijker zijn terug te winnen. FO wordt al beperkt toegepast op industrieel afvalwater, echter nog niet op rioolwater.

Uitdaging

In dit project werken we, met FO als sleuteltechnologie, in drie deelprojecten met behulp van pilotonderzoek en aanpalend laboratoriumonderzoek op verschillende schaalgroottes aan de winning van water, energie en grondstoffen. Daarbij doen we eerst en vooral onderzoek naar de technologie van FO zelf, maar hebben daarnaast ook aandacht voor anaerobe behandeling, nutriëntenwinning en verwijdering van microverontreinigingen. De mogelijke toepassing van de grondstoffen wordt ook in het onderzoek meegenomen.

Oplossing

Uit laboratorium- en pilotonderzoek met FO blijkt dat membraanvervuiling en zoutlekkage een belangrijke uitdaging vormt. Succesvolle beheersmaatregelen gericht op membraanvervuiling zijn genomen. Aan het eind van het project hebben we voldoende informatie over de technische en economische potentie van het CoRe Water-concept om in te schatten of het een volwaardig nieuw alternatief voor de behandeling van rioolafvalwater betreft en hebben we voldoende inzicht in zowel de overall energiebalans als de economische haalbaarheid van het concept. Daarnaast hebben we inzicht in de mogelijkheden voor hergebruik van water, energie en grondstoffen (toepassingen) uit het concentraat van de FO.

Verloop onderzoek

In 2019 is op twee locaties pilotonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van een bestaande pilotinstallatie van Blue-tec. Gestart is met onderzoek op de RWZI Wehl (Waterschap Rijn en IJssel) waarbij RWZI-influent na voorbehandeling in een trommelzeef via het CoRe Water concept is behandeld. De pilot heeft belangrijke informatie opgeleverd die is gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerp van een nieuwe pilot met grotere capaciteit (tot 2 m3/uur). Vervolgens is de pilot opgesteld op een locatie van het waterschap Vallei en Veluwe ter hoogte van een gemaal, gericht op een toekomstige lokale toepassing van het concept in een woonwijk. In deze pilot is onder andere de effectiviteit van lucht/water-spoeling (in combinatie met een osmotische backwash) getest voor de reiniging van de spiraalgewonden FO-membranen. Op basis van onderzoek aan twee benchscale systemen bij KWR – gericht op het vaststellen van de optimale reiniging – was namelijk vastgesteld dat dit een goede optie is voor de grote pilot. Eind 2019 is ook gestart met de bouw van de grote pilot. Met de nieuwe pilot wordt op de locatie RWZI Roermond van WBL voor een jaar praktijkonderzoek gedaan.

Downloads

  • Presentatie van het TKI CoRe Water-conceptDownload
Deel op

Gerelateerde content bij dit project

CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl
December 13, 2018

CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl

“Concentrate, Recover and Reuse” – een nieuwe generatie afvalwaterzuivering Met de plaatsing van een eerste pilotinstallatie op rioolwaterzuivering Wehl van…
Bekijk artikel
Waterschappen en TKI Watertechnologie sluiten aan bij CoRe Water
March 15, 2018

Waterschappen en TKI Watertechnologie sluiten aan bij CoRe Water

Hoe ziet de waterzuivering van de toekomst eruit? In het CoRe Water-concept wordt dit fundamenteel anders dan nu. De eerste…
Bekijk artikel