<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl

CoRe Water-project van start met pilotplant op RWZI Wehl

“Concentrate, Recover and Reuse” – een nieuwe generatie afvalwaterzuivering

Met de plaatsing van een eerste pilotinstallatie op rioolwaterzuivering Wehl van Waterschap Rijn en IJssel is het TKI Watertechnologie-project CoRe Water gestart. CoRe Water is een samenwerkingsproject van de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, het Waterschapsbedrijf Limburg, Royal Haskoning DHV, BLUE-tec, KWR en Allied Waters en vertegenwoordigt een nieuwe, ‘omgekeerde’ aanpak van afvalwaterzuivering.

Nieuwe generatie afvalwaterzuivering

Het CoRe Water concept luidt de transitie in naar een hele nieuwe generatie afvalwaterzuivering. CoRe staat voor “Concentrate, Recover and Reuse”. De kern van het nieuwe proces bestaat uit forward osmose (FO). Met deze technologie draaien we het zuiveringsproces de facto om. We produceren eerst schoon water dat in de buurt komt van demiwaterkwaliteit door met een sterke zoutoplossing (draw solution) water te onttrekken aan het afvalwater. De afvalstoffen blijven achter in een geconcentreerde stroom met een 20 tot 30 keer kleiner volume, die zeer effectief en efficiënt kan worden benut voor terugwinning van grondstoffen en voor energieproductie.

Onderzoek gericht op opschaling

De onderzoekspartners binnen CoRe Water werken in drie deelprojecten, ondersteund door pilotonderzoek en laboratoriumonderzoek. Op verschillende schaalgroottes onderzoeken ze de winning van water, energie en grondstoffen. Eerst en vooral wordt de technologie van FO zelf onderzocht, daarnaast anaerobe behandeling, nutriëntenwinning en verwijdering van microverontreinigingen uit het concentraat. De eerste pilotinstallatie in Wehl bij Waterschap Rijn en IJssel heeft een capaciteit van 0,2 m3/uur en wordt onder meer gebruikt om uit te zoeken hoe de techniek het best kan worden opgeschaald.  Daarnaast richt het onderzoek zich op deze locatie vooral op de terugwinning van stikstof. In 2019 zal deze pilot worden verplaatst naar het Waterschap Vallei en Veluwe voor de toepassing binnen stedelijk gebied waarbij het accent ligt op hergebruik van water. Later dat jaar zal bij Waterschapsbedrijf Limburg een nog nieuw te bouwen pilotinstallatie worden getest die opgeschaald wordt naar een capaciteit van 2 m3/uur.

Deel op