<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Onderzoeksymposium voor watersector tijdens vakbeurs

Hoe ontwerp je slimme distributienetwerken? Hoe verbeter je de kwaliteit van je effluent? KWR organiseert op 21 maart tijdens de Vakbeurs Aqua Nederland het gratis symposium ‘Kennis ontwikkelen voor implementatie in de praktijk’ voor de watersector, netbeheerders, gemeenten, de tuinbouwsector en andere professionals. Onderzoekers van KWR brengen u op de hoogte van de laatste wetenschappelijke kennis op vijf onderzoeksterreinen die relevant zijn voor bijvoorbeeld uw werk als technologieontwikkelaar.

Intrinsiek slimme netwerken

Peter van Thienen bespreekt het concept van slimme drinkwaternetwerken en toont verschillende ontwerpfilosofieën en numerieke technieken om echt slimme netwerken te maken, zowel intrinsiek als in hun gebruik. Bij slimme netwerken gaat het over het algemeen om netwerken die zijn uitgerust met sensoren en/of actuatoren, en de toepassing van algoritmen voor de identificatie van anomalieën (zoals leidingbreuken) of geavanceerde procesbeheersing. Bij intrinsiek slimme netwerken is er bovendien sprake van een ontwerp dat gebaseerd is op slimme ontwerpfilosofieën en een slim gebruik van materialen.

De City Blueprint Scan

De City Blueprint is een quick-scan voor de beoordeling van de duurzaamheid van de stedelijke waterketen die gebruikt kan worden voor de communicatie over de duurzaamheidsdoelen in steden, het verkennen van prioriteiten en de verbeteropties voor de waterketen. In zijn presentatie zal Kees van Leeuwen ingaan op de vraag waarom deze diagnose zo belangrijk is. Daarnaast belicht hij de rol van ‘water governance’: het geheel van politieke, sociale, economische en bestuurlijke systemen die worden gebruikt voor het ontwikkelen en beheren van watervoorraden en het leveren van waterdiensten, op verschillende niveaus in de maatschappij en voor verschillende doeleinden.

Waterkwaliteit en toxiciteit

Het doel van de ‘Kennisimpuls Waterkwaliteit’ is ontwikkelde kennis toe te passen bij het aanpakken van praktijkproblemen van waterbeheerders. Milou Dingemans is betrokken bij het project Toxiciteit, waarin reeds ontwikkelde kennis over mogelijke effecten en gedrag van stoffen, en het meten daarvan, toepasbaar wordt gemaakt om inzicht te krijgen in waterkwaliteit. De nadruk ligt op het ontwikkelen van keuzehulpen en protocollen voor toepassing van meetinstrumenten (voor concentraties en effecten van stoffen), en tools voor de interpretatie van de resultaten. Deze producten worden in nauw overleg met eindgebruikers (waterbeheerders en drinkwaterbedrijven) afgestemd en beschikbaar gemaakt.

Van RWZI naar duurzame waterfabriek

Kees Roest behandelt het vernieuwende zuiveringsconcept CoRe Water, waarin afvalwater eerst wordt geconcentreerd, voordat het verder wordt behandeld. Op deze manier kan rioolwater energiezuinig en efficiënt worden gezuiverd met een hoger zuiveringsrendement (N,P en micro’s) en optimale terugwinning van resources zoals nutriënten, energie en vooral ook water. De uitdaging in het project Concentration, Recovery & Reuse (CoRe Water) is om te werken aan zowel verduurzaming en kosteneffectiviteit van de behandeling van rioolwater als aan een betere effluentkwaliteit (verwijdering van microverontreinigingen, stikstof en fosfaat).

Hergebruik van industrieel restwater voor landbouw

Brouwerij Bavaria geeft binnen het programma Boer-Bier-Water concrete invulling aan hergebruik van het eigen, gezuiverde restwater door agrarische bedrijven in de omgeving. Met het steeds grilliger wordende klimaat zien boeren hun landbouwopbrengsten afnemen en neemt de irrigatievraag toe. Gedurende het groeiseizoen is de hoeveelheid bodemvocht in de wortelzone in toenemende mate ontoereikend. Ruud Bartholomeus laat zien dat door industrieel restwater niet ongebruikt naar zee af te voeren maar te benutten voor droogtebestrijding, terugdringen van watertekorten mogelijk is.

Het symposium is op donderdagmiddag 21 maart tijdens de gratis toegankelijke Vakbeurs Aqua Nederland, van 14.00 tot 17.00 uur in vergaderzaal 4. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Deel op