<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Proeftuin

Urban Waterbuffer Spangen

Opvangen, vasthouden en gebruiken van regenwater als duurzame en betaalbare oplossing in de stad
Deze pagina is bijgewerkt op December 4, 2019
Urban Waterbuffer Spangen

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met extremen: wateroverlast door hevige neerslag, watertekort door aanhoudende droogte en een toenemende watervraag. Conventionele oplossingen focussen op de snelle afvoer en aanvoer van water, wat niet duurzaam is en waarmee bovendien hoge kosten gemoeid kunnen zijn. Veel beter is het om overschotten op te vangen, indien nodig te zuiveren, vast te houden, en bij watervraag weer te benutten.

Effectief gebruik van hemelwater

In een bebouwde omgeving is nauwelijks ruimte voor het opvangen en vasthouden van overtollig hemelwater, wat kan leiden tot conflicten met andere bovengrondse functies en tot kostbare oplossingen. Deze problematiek kan worden aangepakt door opgevangen hemelwater middels grondwaterputten te infiltreren en op te slaan in diepere watervoerende lagen in de ondergrond, en weer terug te winnen wanneer er een watervraag is. Hiertoe is de zogenoemde Urban Waterbuffer (UWB) in het leven geroepen, waarbij hemelwater in het stedelijk gebied wordt opgevangen, gezuiverd, opgeslagen en teruggewonnen, zonder in conflict te komen met bestaande functies aan maaiveld. Dit project onderzoekt in welke mate de UWB een positief aandeel heeft in het voorkomen van wateroverlast en het verbeteren van de watervoorziening in de stad, zodat dit breed kan worden toegepast voor een duurzamer en robuuster stedelijk waterbeheer.

Praktijkstudie in Spangen

Een van de praktijkstudies betreft die in de Rotterdamse wijk Spangen, waar onder andere de prestatie van de Urban Waterbuffer is onderzocht. Hierbij is gekeken naar het voorkomen van wateroverlast, het zuiveren van opgevangen hemelwater, en het voldoen aan de gevraagde waterkwaliteit en -kwantiteit. Het blijkt dat jaarlijks kan zo’n 30.000 kuub hemelwater naar de diepere ondergrond ka worden geïnfiltreerd. Ongeveer 20.000 kuub van het opgeslagen water kan weer worden teruggewonnen. Dit water wordt ingezet als bron van hoogwaardig zoetwater om het kunstgrasveld van Sparta te beregenen en om speelwater te leveren aan een naastgelegen plein. De UWB in Spangen beschikt over een compact groen voorzuiveringssysteem (Bluebloqs filter) aan het maaiveld. Deze zorgt ervoor dat het opgevangen hemelwater voldoende schoon is om het naar de diepere ondergrond te kunnen en te mogen infiltreren. Bij terugwinning zorgt het voorzuiveren eveneens voor kwalitatief goed water. Daarnaast zorgt bodempassage tussen infiltratie en terugwinning voor een extra zuiveringsstap. De microbiologische veiligheid van het water is hiermee gewaarborgd. De ervaringen in Spangen laten zien dat de Urban Waterbuffer uitstekend kan worden opgenomen in de aanwezige infrastructuur, met een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van het stedelijk waterbeheer.

Werking van de Urban Waterbuffer in Spangen (Rotterdam). 
Werking van de Urban Waterbuffer in Spangen (Rotterdam).
Spangen, Rotterdam, Nederland
Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Urban Waterbuffer geeft waarde aan overtollig regenwater
December 22, 2016

Urban Waterbuffer geeft waarde aan overtollig regenwater

Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met wateroverlast door intense neerslag en met watertekorten door langere droogte. De huidige…
Bekijk artikel
Urban Waterbuffer levert water voor Sparta-stadion
June 20, 2018

Urban Waterbuffer levert water voor Sparta-stadion

Vandaag is op het Spartaplein in Rotterdam een Cruyff Court met ondergrondse waterbuffer geopend. Dit ging gepaard met een groot…
Bekijk artikel