<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Polishing pellets

Polishing pellets
Startdatum
01/06/2020
Einddatum
31/12/2023
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Betrokken partijen

AquaMinerals, Vitens, Waternet

Bij het produceren van drinkwater ontstaat slib met een hoog gehalte aan ijzer(hydr)oxide, bruikbaar als adsorbens voor bijvoorbeeld fosfaat en arseen. Nadeel is dat het slib zodanig vrijkomt dat het de praktische toepassingsmogelijkheden ervan beperkt, net als het transport en de hanteerbaarheid ervan. In dit project proberen we dit probleem op te lossen door korrels (pellets) van de ijzer(hydr)oxide te maken.

Technologie

Adsorptie van fosfaat en arseen vindt plaats aan het oppervlak van het ijzer(hydr)oxide. Dit betekent dat voor een effectief adsorbens zoveel mogelijk oppervlak nodig is. Pelletisatiemethoden gebaseerd op druk vallen daarom af. In dit project zoeken we een methode die poreuze maar wel stabiele pellets oplevert. Een rotating disk pelletizer is hiervoor mogelijk geschikt. Bovendien moet een bindmiddel worden gevonden dat voldoet aan meerdere eisen. Het bindmiddel moet de mechanische stabiliteit van de pellets bevorderen, zonder de adsorptiecapaciteit te verlagen. Bovendien moet het toepasbaar zijn in bijvoorbeeld oppervlakte- en drinkwater.

Uitdaging

Het nadeel van waterijzer – slib met een hoog gehalte aan ijzer(hydr)oxide – is, dat het materiaal vrijkomt in de vorm van een slurry (ca. 8% vastestofgehalte) of als ‘steekvast’ materiaal (ca. 30% vastestofgehalte). Dit maakt transport en hanteerbaarheid lastig. In eerste instantie wordt een korte bureaustudie uitgevoerd naar eventueel toepasbare pelletisatietechnieken en bindmiddelen. Vervolgens doen we praktijktesten met de meest veelbelovende techniek, in combinatie met enkele bindmiddelen. De focus ligt hierbij op zowel het effect op de sterkte als op de adsorptiecapaciteit van de gevormde pellets. Bovendien wordt onderzocht of een wasprocedure nodig is om ongewenste materialen uit te wassen, en zo ja hoe dit zo optimaal mogelijk plaatsvindt.

Oplossingen

Als de productie van waterijzer in de vorm van stabiele pellets slaagt, opent dit de weg naar hoogwaardigere toepassingen voor slib uit drinkwaterzuiveringen. Voor drinkwaterbedrijven betekenen de pellets dat hun reststroom veelzijdiger inzetbaar is, waardoor de waarde ervan toeneemt. Met deze innovatie kunnen de bedrijven bijvoorbeeld zelf arseen uit drinkwater verwijderen. Daarnaast zijn waterschappen mogelijk geïnteresseerd om de pellets toe te passen in fosfaatverwijdering uit oppervlaktewater.

Deel op