<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector

Borging van effluent RWZI voor glastuinbouwsector
Startdatum
01/01/2021
Einddatum
30/04/2024
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact
Betrokken partijen

Stichting Kennis in je kas, Evides, Sendot, Stowa, Groen Agro Control en de Topsector Tuinbouw en Topsector Water & Maritiem. Tevens wordt dit project mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Greenport West-Holland, Stichting Food Compass, Achmea en Hoogheemraadschap Delfland

De gietwatervoorziening voor de glastuinbouwsector staat mede door klimaatverandering steeds meer onder druk. Daarom wordt gezocht naar alternatieven. Daarnaast bestaat in de regio Zuid-Holland de wens om de omgang met water meer circulair te maken en de kansen voor hergebruik van afvalwater serieuzer te onderzoeken. Overheden willen werken aan een situatie waarin gezuiverd afvalwater zoveel mogelijk opnieuw wordt ingezet, waardoor tevens minder zoet water naar zee wegstroomt. Deze twee gegevens komen bij elkaar door gezuiverd afvalwater als alternatieve gietwaterbron te gebruiken in de glastuinbouw. In dit project gaan we opties hiervoor onderzoeken.

Technologie

Eerder onderzoek heeft de mogelijkheid aangetoond om tomaten te kweken met effluent dat is opgewerkt tot veilig gietwater, zonder verlies van kwaliteit en opbrengst van het gewas. Voor minimale veiligheidsrisico’s voor mens en plant, is een borging van de kwaliteit van het gietwater nodig. Alleen dan zal gebruik van effluent als bron voor gietwater worden geaccepteerd in de hele keten van teler tot consument. Met dit onderzoek richten we ons op het uitvoeren van een risico-inventarisatie en het opzetten van een breed gedragen monitoringsplan, zodat volgende stappen in de glastuinbouw mogelijk zijn.

Uitdaging

We ontwikkelen een gezamenlijke handreiking die omschrijft aan welke voorwaarden effluent (maar ook ander afvalwater van derden) moet voldoen om gebruikt te worden als gietwater. Dit leidt tot meer afstemming tussen partijen in de keten. Voorkomen moet worden dat gebruik van dit water risico’s veroorzaakt in de teelt, afzet, verzekering en/of publieke opinie en volksgezondheid. Gekeken wordt naar het continu meten van signaalstoffen, de inzet van sensoren, non-invasieve meettechnieken en decision support systems. Meer duidelijkheid omtrent de borging van de kwaliteit van het water is nodig om – zowel in de groenten- als de sierteelt – dit water als volwaardig alternatief te kunnen zien. Als uitgangspunt geldt dat toepassing van effluent zowel technisch als economisch haalbaar is.

Oplossingen

Resultaat is een overzicht van de heersende wet- en regelgeving bij gebruik van effluent in de glastuinbouw. Dit overzicht wordt gecombineerd met eisen voor de waterkwaliteit, zodat met een toegesneden opwerking van het effluent gietwater ontstaat voor een veilige teelt. Ook wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd en een raamwerk voor een monitoringsplan gemaakt, inclusief slimme sensoren en dataverwerking voor een veilige toepassing van het gietwater. Door de hele keten in stakeholderbijeenkomsten te betrekken, werken we toe naar een brede acceptatie van het gebruik van effluent als bron voor gietwater; van teler tot consument.

Meer informatie

  • Rapport Acceptatie van gezuiverd effluent in de glastuinbouwBekijk
Deel op