<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Organische stof in recirculatiewater voor sturing microbiële diversiteit en functionaliteit (OSIRES)

Deze pagina is bijgewerkt op March 9, 2023
Startdatum
01/04/2022
Einddatum
31/03/2026
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact
  • Jim van Ruijven (Wageningen University & Research BU Glastuinbouw (WUR))
  • Pim Vermeulen (Stichting Control in Food & Flowers (SCFF))
  • Marcelle van der Waals (KWR)

Onder invloed van de emissienormen stikstof en de wettelijke verplichting van een emissieloze kasteelt per 2027, gaan telers steeds meer recirculeren. Hierbij neemt het risico op verspreiding van pathogenen in de kas toe. Deze groei van schadelijke micro-organismen kan worden gestuurd en tegengegaan met een gerichte waterbehandeling en het doseren van de juiste stoffen. Dit project onderzoekt welke methodes hier het meest voor in aanmerking komen.

Technologie

Doel van het project is om te komen tot een methode waarmee telers organische stof in het recirculatiewater kunnen sturen voor een robuuste en microbiologisch gezonde teelt waarbij de plantengroei wordt bevorderd. Er wordt in dit onderzoek gekeken naar Phalaenopsis (een orchideeënsoort) en tomaat.

Uitdaging

Via hun wortels scheiden planten organische stoffen (signaalstoffen) uit die als voedingsstoffen dienen voor micro-organismen. Hiermee heeft de plant invloed op de samenstelling van het microbiologisch leven rond zijn wortels en de biologische functies die daarmee samengaan. Bij grondteelt blijven deze stoffen aanwezig rond de wortels van de planten en hebben geen effect op planten elders in de kas. Bij substraatteelt ligt dat anders. Als gevolg van de recirculatie van drainwater komen deze stoffen op allerlei plaatsen in de kas terecht. Onder suboptimale omstandigheden kan het gebeuren dat ze verkeerde signalen afgeven aan de planten die op die plek groeien. De pathogenen vinden een plek om zich te vermeerderen en infecteren de planten, met gewasaantasting en groeiremming tot gevolg.

Oplossing

Door middel van gerichte waterbehandeling en het doseren van de juiste stoffen, is het mogelijk om de verplaatsing van deze signaalstoffen te controleren. Daarmee kan de samenstelling van het microbioom worden gestuurd, wat de groei van pathogenen tegengaat. Voor toeleveranciers van zuiveringstechnieken en organische toevoegingen draagt dit onderzoek bij aan gerichtere en verbeterde toepassingen. Voor de teler leidt het tot een verlaagde emissie van stikstof en een verlaagd risico op groeiremming en ziektevorming bij het gewas. Ook reduceert het de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Deel op