<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Verwijdering van organische microverontreinigingen en antimicrobiële resistentie door Nereda zuiveringstechnologie

Deze pagina is bijgewerkt op February 9, 2023
Verwijdering van organische microverontreinigingen en antimicrobiële resistentie door Nereda zuiveringstechnologie
Startdatum
01/01/2022
Einddatum
31/12/2025
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Mark van Loosdrecht (TU Delft)
Andreas Giesen (Royal Haskoning DHV)
Nora Sutton (Wageningen UR)

De Nereda® technologie wordt steeds populairder in Nederland voor afvalwaterzuiveringen. Maar het is niet duidelijk in hoevere deze technologie ook organische microverontreinigingen en antimicrobiële resistentie kan verwijderen. Met dit onderzoek willen we kennis verzamelen over de wijze waarop de Nereda technologie van invloed is op het gedrag en de verwijdering van deze verontreinigingen, zodat we de aanwezigheid hiervan in effluent en slib kunnen voorspellen en hierop kunnen anticiperen.

Nereda technologie

Organische microverontreinigingen en antimicrobiële resistentie in afvalwater vormen risico’s voor gezondheid en milieu. Daarom moeten we het gedrag en de verwijdering hiervan gedurende de afvalwaterbehandeling in RWZI’s goed begrijpen. Huidig onderzoek naar dit vraagstuk is voornamelijk gericht op traditionele installaties, gebaseerd op actief slib en ook op nabehandelingstechnieken zoals ozonisatie. Hoe dit werkt bij de Nereda technologie – een technologie die in opkomst is en waarvoor bij de aanleg van nieuwe RWZI’s het meest wordt gekozen – is nog niet bekend en wordt met dit onderzoek nader bekeken.

Praktijk- en laboratoriumonderzoek

Er zijn meerdere punten waarop de technologie met aeroob granulair slib zich onderscheidt van actief slib. Daarom verwachten we dat de verwijdering van organische microverontreinigingen en antimicrobiële resistentie ook niet hetzelfde zal verlopen. In dit onderzoek kijken we samen met eindgebruikers hoe deze verwijdering bij Nereda installaties verloopt, zowel in Nederland als daarbuiten. Aanvullend worden laboratoriumtests uitgevoerd om de verwijderingsprocessen onder geconditioneerde omstandigheden te onderzoeken.

Verontreinigingen voorspellen

De resultaten van dit onderzoek leveren mechanistische inzichten op in het gedrag van organische microverontreinigingen en antimicrobiële resistentie in aeroob granulaire slib installaties. Dit maakt het mogelijk om de verwijdering van deze verontreinigingen te voorspellen, in combinatie met operationele parameters. Op termijn is deze kennis bruikbaar om de effectiviteit van aeroob granulair slib te verbeteren, wat resulteert in de productie van grondstoffen voor de circulaire economie: schoon effluent en slib.

Meer informatie

Deel op