<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Omgevingsaanpak milde verzilting

Omgevingsaanpak milde verzilting
Startdatum
01/01/2015
Einddatum
31/12/2015
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Marco Hoogvliet
Deltares
Marco.Hoogvliet@deltares.nl

Een belangrijk nationaal zoetwaterdoel is het stimuleren van zelfvoorzienendheid. Dit project verkent of gebiedswater met een tekortschietende kwaliteit voor reguliere toepassing in industrie en in de directe omgeving van de gebruikslocatie, technisch kan worden opgewerkt zodat het toch bruikbaar is. Op die manier ontstaat potentieel een aanvullende waterbron bovenop de externe aanvoeren die nu al worden gebruikt. Voor de landbouw in de omgeving biedt het potentieel een goedkoper alternatief dan incidentele aanvoer met tankwagens vanuit andere gebieden.
Dit project vormt een onderdeel van het grotere samenwerkingsverband “Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen” waarin 17 regionale partijen gezamenlijk het regionale watersysteem in meerdere opzichten toekomstbestendig willen inrichten. Resultaten worden binnen dit verband actief gedeeld. Daarnaast wordt het resultaat van het project een van de fundamenten onder de Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.

Technologie

Doel van het onderzoek is een verkenning van de mogelijkheden om ondergrondse waterberging onderdeel te maken van de maatregelen die DOW Terneuzen treft om volledig over te kunnen schakelen naar gebiedseigen watervoorziening.

Uitdaging

In dit project wordt gestreefd naar volledige zelfvoorzienendheid van een groot industrieel complex (DOW Chemicals) middels zuivering en berging door ‘green infrastructure’ (wetland), (tijdelijke) opslag van water in de ondergrond, en natuurontwikkeling..Dit sluit aan bij het streven naar zelfvoorzienendheid van een grotere regio (Zeeuws-Vlaanderen) met daarin verschillende waterafhankelijke functies. Nooit eerder is in Nederland een project uitgevoerd waarin deze componenten aan elkaar zijn verbonden om te komen tot een duurzame en bedrijfseconomisch voordelige oplossing voor zoetwatervoorziening.
De ambities en aanpak van het project zijn in lijn met de aanbevelingen van het Deltaprogramma en de wereldwijde trends op het gebied van duurzamer waterbeheer. Uitkomsten zijn bruikbaar voor waterbeheersopgaven op andere locaties in Nederland en op internationaal niveau.

Oplossing

Inzicht in mogelijkheden om natuurlijk wetland en ondergrondse waterberging bij watervoorziening van een groot industrieel complex in te zetten.

Deel op