Project

Thermische versnelling bioremediatie van grondwater

Thermische versnelling bioremediatie van grondwater
Startdatum
01/03/2015
Einddatum
21/12/2016
Label
Voldoende schoon en veilig water
Contact

Nanne Hoekstra
Deltares
Nanne.Hoekstra@deltares.nl

Betrokken partijen

Bij het toepassen van bioremediatie voor het saneren van verontreinigde bodem (grond, bodemlucht en met name grondwater) kan het natuurlijke proces van biologische attenuatie worden gestimuleerd door ideale leefomstandigheden te creëren voor micro-organismen die verantwoordelijk zijn voor afbraak van de verontreiniging. Vaak ontbreekt het van nature aan beschikbaarheid van de juiste voedingsstoffen in de bodem om een verontreiniging microbiologisch te verwijderen. Inmiddels zijn er veel praktijkvoorbeelden waarbij de natuurlijke afbraak wordt gestimuleerd door extra voedingsstoffen aan de bodem toe te dienen.

Technologie

Een nadeel van biologisch gestimuleerde sanering is dat de processen vaak erg langzaam verlopen. Daarnaast zijn verontreinigingen vaak al vele jaren in de bodem aanwezig. Daardoor komen ze langzaam beschikbaar voor biologische afbraak. Met name vanuit een bronzone, waar pure verontreiniging aanwezig is, kan een jarenlange nalevering plaatsvinden. De verontreiniging is sterk aan het bodemmateriaal gehecht en beperkt mobiel. Om biologische saneringen van een verontreinigde bodem sneller te laten verlopen wordt gezocht naar innovatieve methoden die gecombineerd kunnen worden met de huidige bioremediatie-technieken.

Uitdaging

Een goede mogelijkheid zou zijn om de temperatuur in de bodem tijdens de sanering te verhogen. Bij een hogere temperatuur zijn veel verontreinigingen (zoals VOCl’s) meer mobiel en verlopen microbiologische omzettingsprocessen over het algemeen sneller. Of thermisch versnelde biologische afbraak (TVBA) in de praktijk daadwerkelijk leidt tot versnelde bioremediatie, zal noodzakelijkerwijs in pilot-proeven moeten worden vastgesteld. Hierbij kan ook de optimale configuratie worden getest. Gecontroleerde lab-experimenten met materiaal van de pilotlocatie zullen belangrijke inzichten over het procesverloop geven, evenals een onderbouwing over de werking van de nieuwe technologie.

Oplossing

• Sneller verloop van de biologische afbraakprocessen bij hogere temperatuur, zowel in het veld als in het lab.
• Inzicht in snelheid waarmee VOCl’s onder invloed van de temperatuursverhoging meer mobiel worden.
• Optimalisatie praktische toepassing van thermische versnelling bij grondwatersanering.

Downloads

Deel op