Project

IWA – KWR Collaboratory on Resource Recovery

Startdatum
01/01/2013
Einddatum
30/09/2016
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Kees Roest
KWR Watercycle Research Institute
030 60 69 531
kees.roest@kwrwater.nl

Het streven naar een circulaire economie is een belangrijk uitgangspunt in het overheidsbeleid. Resource Recovery in de waterketen levert hier een bijdrage aan: terugwinnen cq. nuttig gebruiken van stoffen, energie en – last but not least – water zelf.

Technologie

Overkoepelende doelstelling van het project is het identificeren, ontwikkelen en opschalen van methoden van Resource Recovery met uiteindelijk doel om implementatie op praktijkschaal te demonstreren en te promoten. IWA en KWR Watercycle Research Institute acteren hierbij in een complementaire rol, als respectievelijk de internationale organisatie van waterprofessionals (IWA) en de kennisonderneming in de waterketen (KWR). Het Collaboratory staat voor een samenwerkingsmodel waarin beide organisaties gezamenlijke activiteiten ontplooien ten aanzien van Resource Recovery. Aan IWA-zijde speelt het Cluster on Resource Recovery, dat wordt voorgezeten door Prof. Willy Verstraete, Universiteit Gent, een centrale rol. KWR heeft een onderzoeksprogramma Resource Recovery eveneens met Prof. Willy Verstraete als boegbeeld.

Uitdaging

Het IWA en KWR Collaboratory heeft onder andere de volgende resultaten opgeleverd:
• Een state-of-the-art rapport over de praktijk van Resource Recovery in de waterketen, met een overzicht van technische mogelijkheden, economische perspectieven, mogelijke barrières en toekomstige ontwikkelingen;
• Een webbased tool ‘Learning from best practices’, waarin succesvolle praktijk-cases op een interactieve manier inzichtelijk worden gemaakt;
• Sterke internationale profilering en uitbouwen van netwerken rondom Resource Recovery.

Oplossing

Tijdens het IWA Wereldcongres (Lissabon) in september 2014 is de website bestresourcesfromwater.org met best practices op het gebied van Resource Recovery gepresenteerd. Verschillende kanalen worden aangeboord om Resource Recovery internationaal onder de aandacht te brengen. Dit heeft geresulteerd in een sterk internationaal netwerk met steeds meer aandacht voor Resource Recovery. Een internationale prijsvraag is uitgeschreven voor best practices op het gebied van Resource Recovery. De eerste IWA-KWR Award for ‘Best Practices on Resource Recovery from Water’ is gegeven aan waterketenpartners voor het valoriseren en hoogwaardig inzetten van calcietkorrels. De korrels komen vrij bij het ontharden van drinkwater. Juryvoorzitter Prof. Willy Verstraete reikte de prijs uit op de eerste IWA Resource Recovery Conference in Gent. Verder werkt KWR via ARREAU, een initiatief in het kader van het European Innovation Partnership on Water (EIP-W), nauw samen met o.a. een aantal Nederlandse partners (Energie en Grondstoffenfabriek van de Nederlandse Waterschappen, Aqua Minerals (voorheen Reststoffenunie), BWA, Waterstromen, Brightwork, Bioclear, Nijhuis Water, Attero, IcoPal en Planty Pot BV). Dit heeft onder meer een overzicht van huidige praktijkvoorbeelden van Resource Recovery in de waterketen opgeleverd.

Deel op