<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Project

Circular Rain; innovatieve buffering en zuivering van regenwater

Circular Rain; innovatieve buffering en zuivering van regenwater
Startdatum
01/02/2019
Einddatum
31/03/2024

Opvang en gebruik van regenwater staat steeds meer in de belangstelling, zeker nu klimaatverandering lijkt te leiden tot het vaker voorkomen van heftige piekbuien. Er zijn diverse nuttige toepassingen denkbaar voor opgevangen regenwater, waarbij echter verschillende kwaliteitseisen aan het water worden gesteld. In dit project onderzoeken we een innovatief systeem voor buffering én tegelijkertijd zuivering van opgevangen regenwater in relatie tot verschillende toepassingen.

Regenwateropvang wordt steeds belangrijker. Deels hangt dit samen met klimaatverandering, wat in Nederland lijkt te leiden tot het vaker voorkomen van heftige piekbuien, deels ook met het feit dat steeds meer oppervlak bebouwd en bestraat is, waardoor het regenwater niet meer via de bodem kan worden afgevoerd. Dit opgevangen regenwater kan nuttig worden gebruikt, maar de kwaliteitseisen die er dan aan worden gesteld zijn afhankelijk van het type toepassing.

Buffering en zuivering

Door EWB is een innovatief filter op basis van schelpen en een mineralen mix ontwikkeld, dat kan worden gebruikt om regenwater op te vangen en te zuiveren. Lab-onderzoek zal uitwijzen wat precies het effect hiervan op de kwaliteit van het opgevangen regenwater is.

Bureaustudie

Er is een bureaustudie uitgevoerd om te zien welke componenten voorkomen in opgevangen regenwater, en in welke concentratierange. Vervolgens is uitgezocht aan welke kwaliteitseisen water voor de verschillende pilots zou moeten voldoen, en wat dat betekent voor de eisen die aan een zuiveringsmethode voor opgevangen regenwater gesteld moeten worden.

Lab-onderzoek

Op het lab van KWR zijn kolom-experimenten uitgevoerd om te zien welke zuivering de schelpen, de mineralen mix, en de combinatie van beide systemen in regenwater kan bewerkstelligen. Aan de hand van de resultaten wordt een meetprogramma voor de verschillende pilot-onderzoeken opgesteld

Pilot-onderzoek

In dit project zal een aantal pilot-onderzoeken worden uitgevoerd:

·        Bluswater bij BON in Wijster; deze pilot is inmiddels gestart.

·        Speelwater in Amsterdam; deze pilot start in mei 2020

Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om pilots uit te voeren in Leiden (speelwater en sproeiwater voor sportvelden), proceswater Den Helder (proceswater voor bierbrouwerij), en Wetteren (“Urban Rainshells” voor volkstuintjes en speelplein. Ook zijn er metingen verricht aan opgevangen en behandeld regenwater bij sportvelden in Goes, waar het systeem van EWB in gebruik is.

Meer informatie

Deel op