Project

Antibioticaresistentie in rioolwaterzuiveringen

Antibioticaresistentie in rioolwaterzuiveringen
Startdatum
01/01/2016
Einddatum
12/31/2019
Label
(Afval)waterhergebruik en resource recovery
Contact

Lucia Hernandez
Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology
+31582843000
Lucia.Hernandez@wetsus.nl 

Het voorkomen van antibioticaresistentie in bacteriele ziekteverwekkers vormt een toenemend probleem voor de gezondheidssector. Vanuit humaan afvalwater komen resistente bacteriën en antibiotica resistentiegenen in afvalwaterzuiveringsinstallaties terecht. Het aantal resistente bacteriën vermindert tijdens de afvalwaterzuivering. Echter, de efficiëntie van deze zuivering kan sterk variëren, om nog onbekende redenen. Daarnaast kan in afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk overdracht van genetisch materiaal tussen verschillende soorten bacteriën plaatsvinden, ook van resistentiegenen tegen antibiotica. Daarmee kunnen mogelijk nieuwe vormen van resistente bacteriën ontstaan. De mate van deze ‘horizontale gen-overdracht’ en de invloed van factoren zoals de aanwezigheid van antibiotica residuen is onvoldoende onderzocht.

Technologie

In dit project wordt onderzocht hoeveel antibiotica resistentiegenen in verschillende delen van afvalwaterzuiveringsinstallaties voorkomen, en hoe efficiënt de reductie van antibiotica resistentiegenen tijdens afvalwaterzuivering is. Het tweede doel is te bepalen in hoe ver horizontale gen-overdracht in afvalwaterzuiveringsinstallaties voorkomt, en of deze door residuen van antibiotica of zware metalen wordt bevorderd.

Uitdaging

We onderzoeken de efficiëntie van de afvalwaterzuivering voor de reductie van resistentie in een monitoringscampagne in meerdere afvalwaterzuiveringsinstallaties. Met DNA-gebaseerde technologieën, met name met kwantitatieve real-time PCR, wordt de hoeveelheid antibioticaresistentie onderzocht. Er worden assays voor horizontale gen-overdracht ontwikkeld en in microcosmen toegepast.

Oplossing

Dit project levert informatie over de efficiëntie van verschillende zuiveringstechnieken voor de reductie van antibioticaresistentie. De rol van zuiveringsinstallaties voor het ontstaan van nieuwe vormen van antibioticaresistentie wordt in kaart gebracht.

Deel op