Hergebruik van coagulant uit waterijzer (HerCauWer)

Bij de zuivering van drinkwater ontstaat in Nederland vrijwel altijd waterijzer. Door dit materiaal met zuur te behandelen, willen we hier weer ijzerzouten van maken, die opnieuw als flocculatiemiddel in drinkwater- of afvalwaterzuivering kunnen worden toegepast.

Hergebruik van ijzerzouten

Bij de winning en zuivering van drinkwater wordt altijd waterijzer (ijzerslib) gevormd, ofwel door beluchting van ijzerhoudend grondwater, ofwel door toevoeging van ijzerzouten als flocculatiemiddel. Door dit ijzerslib met zuur te behandelen kan er opnieuw ijzerzout uit gemaakt worden, dat kan worden hergebruikt als flocculatiemiddel in afvalwater- of drinkwaterzuivering. Op deze manier kunnen we het materiaal hergebruiken en de kringloop sluiten.

Onderzoek naar technische en economische haalbaarheid

In het recente verleden zijn pogingen gedaan om op deze manier ijzerzouten opnieuw te gebruiken. Eerst zal worden nagegaan waar mogelijke problemen te verwachten zijn in het proces, en hoe die kunnen worden opgelost. Vervolgens zal met lab-experimenten worden nagegaan of de beoogde oplossingen werken. Hierna zal in pilots bij een drinkwaterbedrijf en een waterschap worden bestudeerd of hergebruik op deze manier inderdaad mogelijk en haalbaar is, en wat de winst voor het milieu is.

Circulair proces bevordert duurzaamheid

Het gebruik van flocculatiemiddelen draagt voor een groot deel bij aan de voetafdruk van een drinkwaterzuivering. Bovendien zijn drinkwaterbedrijven op zoek naar toepassingsmogelijkheden van het gevormde slib. Een verkennende LCA-studie heeft al aangetoond dat het vormen van flocculatiemiddel uit waterijzer en hergebruik van het aldus gevormde flocculatiemiddel een aanzienlijke verlaging van deze voetafdruk kan opleveren. In deze studie wordt nagegaan of dit in de praktijk te realiseren is.

 

Terug naar het projectoverzicht
01/09/2017
31/08/2019
Smart Water Systems

Roberta Hofman
KWR
030 606 9673