<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Proeftuin

COASTAR: robuuste zoetwatervoorziening en droogtebestrijding in kustgebieden

Slim gebruik van de ondergrond moet zoetwaterproblematiek een halt toeroepen
Deze pagina is bijgewerkt op December 4, 2019
COASTAR: robuuste zoetwatervoorziening  en droogtebestrijding in kustgebieden

Zoetwaterschaarste, wateroverlast en verzilting zijn wereldwijd opkomende problemen in kustgebieden. Het kennisprogramma COASTAR richt zich op grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik te maken van de ondergrond.

Zoetwater onder druk

De toenemende watervraag, klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand. Daardoor is er een steeds groter tekort aan zoetwater. Huishoudens, landbouw, industrie, natuur en (stedelijk) waterbeheer hebben hier last van. Steeds vaker moet worden uitgeweken naar dure alternatieven zoals (zeewater) ontzilting en de aanvoer van schaars zoetwater over grote afstanden. Ook wateroverlast neemt steeds grotere vormen aan. Vanwege deze optelsom aan problemen krijgen kustgebieden een steeds minder aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het kennisprogramma COASTAR wil deze impasse doorbreken.

Ondergrond efficiënter benutten

COASTAR (COastal Aquifer Storage and Recovery) zorgt voor een noodzakelijke stap die de zoetwaterproblematiek in kustgebieden een halt moet toeroepen. Bestaande technieken zoals ondergrondse wateropslag en het benutten van opkwellend brakwater voor de drinkwaterproductie, worden niet lokaal ingezet maar opgeschaald en ingebed in het beheer van het hele watersysteem. Dit resulteert in een veel efficiënter gebruik van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater.

Voorbeeldfunctie

Met de aanpak om de ondergrond grootschaliger en meer georganiseerd in te zetten, vervult COASTAR een voorbeeldfunctie voor andere regio’s in Nederland en kustgebieden wereldwijd. Met een beproefde roadmap in handen kunnen anderen aan de slag om de zoetwatervoorziening aan te pakken. Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben toegezegd het programma verder te gaan ontwikkelen. Met goed onderbouwde oplossingen wil COASTAR als onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater vooroplopen in een robuuste zoetwatervoorziening.

Praktijkoplossingen

Natuurlijk staat de praktijk in COASTAR centraal. Binnen het TKI-project wordt kritisch gekeken hoe de aanpak in concrete gevallen werkt. Hierbij is uiteraard veel aandacht voor de ondergrond en de techniek, maar ook voor de verhouding tussen kosten en baten, de financiering en organisatorische aspecten.

Schematisch overzicht van uiteenlopende COASTAR-concepten voor laag-Nederland. In alle gevallen staat een robuuste zoetwatervoorziening centraal door een grootschalige, georganiseerde inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater.
Schematisch overzicht van uiteenlopende COASTAR-concepten voor laag-Nederland. In alle gevallen staat een robuuste zoetwatervoorziening centraal door een grootschalige, georganiseerde inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater.
Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond
May 24, 2018

Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich vandaag voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen…
Bekijk artikel
COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad
ProjectAfgerondVoldoende schoon en veilig water

COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad

De toenemende watervraag, klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging werken verzilting van kustgebieden in de hand met als gevolg tekorten aan zoetwater…
Bekijk project