<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond

Grootschalige zoetwatervoorziening in laag-Nederland door slim gebruik van de ondergrond

Waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstituten, Arcadis, Provincie Zuid-Holland en de glastuinbouw hebben zich vandaag voor drie jaar gecommitteerd aan het verder ontwikkelen van COASTAR, een innovatie in zoetwatermanagement. Elf partijen ondertekenden een intentieverklaring tijdens een conferentie in Scheveningen, die Deltacommissaris Wim Kuijken opende.

COASTAR is een innovatieve oplossing om zoetwater tijdelijk in de diepere ondergrond op te slaan en later te benutten. Daarnaast kan binnen COASTAR ook brak grondwater worden gewonnen, wat kan leiden tot minder verzilting en een mogelijke extra bron voor de bereiding van drinkwater en gietwater. COASTAR houdt ‘zout op afstand en zoet op voorraad’ en is ook toepasbaar in andere deltagebieden ter wereld. De eerste verkennende onderzoeksfase van COASTAR is mede gefinancierd door de Topsector Water.

Lees verder op de COASTER-website.

 

Deel op