<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Proeftuin

CitySports

Kunstgrasvelden dragen bij aan een duurzame stad die meebeweegt met het klimaat
Deze pagina is bijgewerkt op May 31, 2022
CitySports

Sportvelden in een stedelijke omgeving zijn goede buffers om regenwater op te vangen en ze werken verkoelend. Omdat steeds vaker het natuurlijke gras wordt ingeruild voor kunstgras, verliezen sportvelden deze functies. Het project CitySports biedt een nieuwe blik op kunstgras zodat dit gaat bijdragen aan een functionele, gezonde en leefbare stad.

Gras wordt kunstgras

De stedelijke omgeving kent vele componenten, waaronder gebouwen en andere infrastructuur. De tijd waarin ruimte in de stad slechts één bestemming kreeg is voorbij. Uitdagingen zoals een steeds dichtere bebouwing en klimaatverandering vragen erom dat bij nieuwe ontwikkelingen of herontwikkeling meerdere functies met elkaar worden gecombineerd. Dat geldt ook voor kunstgrasvelden in steden, die behalve tegemoetkomen aan een hoge speelbehoefte ook kunnen bijdragen aan duurzaamheid en het omgaan met gevolgen van klimaatverandering.

Voor- en nadelen

Dat kunstgras bij elk weertype bespeelbaar is, betekent een enorm voordeel. Ook is de waterbehoefte ervan nihil en hoeft het niet te worden gemaaid. Toch zijn er ook nadelen. Terwijl natuurlijk gras regenwater vasthoudt en door verdamping daarvan een koelende werking heeft, gebeurt met kunstgras juist het tegenovergestelde. Regenwater spoelt snel weg naar het oppervlaktewater of het riool, inclusief uitspoelende stoffen en microplastics die schadelijk zijn voor mens en milieu. De wateroverlast neemt toe en de waterkwaliteit neemt af. Daarnaast wordt een kunstgrasveld in de volle zon zo heet dat het sporten niet meer prettig is of zelfs voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Koeling door verdamping is de enige effectieve manier om dit probleem op te lossen. Maar beregening heeft slechts een kortdurende effect, maakt het veld minder goed bespeelbaar en zorgt bij gebruik van oppervlaktewater voor een ongewenste groei van algen en bacteriën. Kortom: er is dringend behoefte om zowel de opwarming van kunstgrasvelden als de negatieve effecten van besproeiing en afspoeling tegen te gaan.

Klimaatadaptieve kunstgrasvelden

Het project CitySports is gericht op het ontwikkelen en testen van klimaatadaptieve kunstgrasvelden die bijdragen aan een duurzame en klimaatrobuuste stedelijke leefomgeving. Dit valt uiteen in drie met elkaar samenhangende factoren. Dankzij een holle fundering is het sportveld in staat om overtollig regenwater op te slaan, wat het risico op wateroverlast in de stad verkleint en afvoer naar riool of oppervlaktewater overbodig maakt. Daarnaast zorgt een capillair systeem voor een natuurlijke terugvoer van dit wateroverschot naar het oppervlak, waar het door verdamping het veld koelt en beter bespeelbaar houdt. Het ontwikkelen en testen van een hiervoor geschikte techniek is de grootste uitdaging, omdat deze bijvoorbeeld niet mag leiden tot de groei van bacteriën en algen in de grasmat en geen negatief effect mag hebben op de speeleigenschappen. Tot slot betekenen klimaatadaptieve kunstgrasvelden – net als sportvelden met natuurlijk gras – een verlaging van hittestress in de stad vanwege het verdampingseffect van grote oppervlakten.

Schematisch overzicht van een klimaatadaptief kunstgrasveld met regulering van het opgevangen regenwater. Door verdamping draagt het water bij aan de koeling van het veld en de stedelijke leefomgeving. Dankzij de tijdelijke opslag hoeft het niet te worden afgevoerd naar het riool of het oppervlaktewater.
Schematisch overzicht van een kunstgrasveld met regulering van het opgevangen regenwater. Door verdamping draagt het water bij aan de koeling van het veld en de stedelijke leefomgeving. Dankzij de tijdelijke opslag hoeft het niet te worden afgevoerd naar het riool of het oppervlaktewater.

Goede kansen voor de markt

Gezien het wereldwijde karakter van de hittestressproblematiek op en rond kunstgrasvelden biedt het beoogde product naar verwachting goede kansen voor de markt. Het systeem wordt ontwikkeld en getoetst met behulp van proefopstellingen in zowel het laboratorium als buiten. De proefopstellingen buiten zijn cruciaal om de invloed van zonnestraling op de temperatuurontwikkeling te onderzoeken. In de veldopstelling wordt tevens de bespeelbaarheid van het kunstgras onderzocht, de ontwikkeling van algen en bacteriën en hoe het systeem valt in te passen binnen het overkoepelende waterbeheer.

Laan Van Spartaan 1, Amsterdam, Nederland
Deel op

Gerelateerde content bij dit project

CitySports- klimaatadaptieve kunstgrasvelden
ProjectAfgerondVoldoende schoon en veilig water

CitySports- klimaatadaptieve kunstgrasvelden

Steden hebben te kampen met uitdagingen als verregaande stedelijke verdichting en klimaatverandering. Daarom moet elke plek meerdere functies kunnen vervullen…
Bekijk project
Het koelste kunstgrassportveld van Amsterdam
August 26, 2019

Het koelste kunstgrassportveld van Amsterdam

Amsterdam neemt deel aan een innovatief project waar wereldwijd reikhalzend naar wordt uitgekeken. Door een waterreservoir onder een kunstgrasveld aan…
Bekijk artikel