<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Zuiveringsslib biedt kansen voor hergebruik of recycling micronutriënten

Rapportage eerste resultaten TKI-project ‘Micronutriënten in de kringloop’
Zuiveringsslib biedt kansen voor hergebruik of recycling micronutriënten

Zuiveringsslib biedt in het agro-voedsel-afvalsysteem de beste mogelijkheden om hergebruik of recycling van micronutriënten te verhogen. Dit staat in het rapport met de eerste resultaten van het TKI-project ‘Micronutriënten in de kringloop’, dat onlangs is opgeleverd. Hierin is de suikerbietenketen onder het vergrootglas gelegd. Wel zijn aanpassingen in de wetgeving nodig om zuiveringsslib voor deze toepassing te mogen gebruiken.

Doel van het TKI-project ‘Micronutriënten in de kringloop’ is een bijdrage te leveren aan het sluitend maken van de kringloop van micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem. De focus ligt bij zowel het direct als indirect hergebruik van deze stoffen. Bij direct hergebruik loopt het proces via reststromen die micronutriënten bevatten. Indirect hergebruik richt zich op het terugwinnen van deze stoffen nadat de reststromen behandeld zijn.

Projectaanpak

Tijdens het project worden de nutriëntenstromen en de concentraties van deze stoffen in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar de beschikbaarheid van micronutriënten voor plantengroei. Tot slot worden waardeketens ontwikkeld voor gerecyclede micronutriënten.

 

Suikerbietenketen als casus

Binnen het project is de suikerbietenketen als eerste casus opgenomen. Deze casestudie is inmiddels afgerond en gerapporteerd. Het onderzoek richtte zich allereerst op het in kaart brengen van de micronutriënten in de hele productieketen, inclusief de reststromen. Vervolgens is gekeken naar oplossingsroutes om de micronutriëntenstroom meer sluitend te krijgen, dan wel het hergebruik van reststromen te verbeteren.

Zuiveringsslib biedt beste mogelijkheden

Belangrijkste conclusie is dat binnen de suikerbietenketen het zuiveringsslib de beste mogelijkheden biedt om het hergebruik dan wel recyclen van micronutriënten te verhogen. De bestaande wetgeving staat dit recyclen echter in de weg. Aanpassing van de status van zuiveringsslib uit de agrofoodverwerking is nodig, zodat dit als meststof in de agrarische sector kan worden hergebruikt.

Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Micronutriënten in de kringloop
ProjectAfgerond(Afval)waterhergebruik en resource recovery

Micronutriënten in de kringloop

Dit onderzoek richtte zich op het sluiten van de micronutriëntenkringloop van een aantal essentiële micronutriënten in het Nederlandse voedselsysteem binnen…
Bekijk project