<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Jaarrapportage 2021: Slimme en innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante uitdagingen

Jaarrapportage 2021: Slimme en innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante uitdagingen

De jaarrapportage 2021 voor TKI Watertechnologie is vanaf vandaag beschikbaar. In Nederland hebben we unieke kennis in huis op het gebied van watertechnologie, maar misschien nog wel belangrijker: een rijke ervaring. In de jaarrapportage zijn inspirerende verhalen te lezen over hoe we deze kennis binnen TKI Watertechnologie verder ontwikkelen in onderzoeksprojecten en nieuwe samenwerkingen, en hoe we hiermee kunnen bijdragen maatschappelijke uitdagingen. De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid staat hierin steeds centraal.

Er zijn in de wereld maar weinig landen te vinden waar de kwaliteit en de dagelijkse beschikbaarheid van drinkwater zo groot is en waar het afvalwater zo vergaand wordt gezuiverd, inclusief hergebruik van reststoffen en tegen acceptabele kosten. Daarnaast heeft Nederland een aantal watertechnologiebedrijven die hoogwaardige apparatuur leveren, naast de wereldwijd bekende ingenieursbureaus en kennisinstituten op het gebied van water en alles wat daarbij komt kijken.  Binnen TKI werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen aan slimme en innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante uitdagingen. In de jaarrapportage 2021 staan inspirerende verhalen over de bijdrage van watertechnologie-projecten aan maatschappelijke missies.

Wereldwijde problemen

En problemen met “water en alles wat daarbij komt kijken” spelen wereldwijd: van droogte en verzilting door klimaatverandering tot meer vraag naar water door toenemende bevolking en industrialisatie, tot waterkwaliteitsproblemen zoals de vervuiling van het oppervlakte- en grondwater door de industrie maar ook door onszelf als mens (medicijngebruik, pesticiden, herbiciden). Het speelveld van TKI Watertechnologie beperkt zich niet tot Nederland, maar reikt zeker ook daarbuiten. Van San Francisco tot Shanghai en van Stockholm tot Kaapstad. Als TKI zien we daar kansen liggen als het gaat om het vermarkten van onze kennis, ervaring en de in Nederland ontwikkelde oplossingen en producten voor een duurzamere drink- en proceswaterproductie, afvalwaterbehandeling, water hergebruik en het terugwinnen van alle vrijkomende componenten zoals methaan, cellulose en warmte. Door het benutten van deze kansen kunnen we het circulair denken een stap verder brengen. Niets is zo circulair als water. De eerste voorbeelden hiervan kunt u in dit jaarverslag zien.

Meer aandacht voor het vermarkten van kennis

We hebben dit jaar bij het beoordelen en het goedkeuren van projectvoorstellen nog meer aandacht besteed aan wat de TKI-projecten bijdragen aan het vermarkten van de opgedane kennis en/of de producten. Ook hebben we – los van het meer en meer circulair gaan denken en werken – ons specifiek gericht op projecten waarin proefinstallaties werden opgeschaald tot werkende full-scale installaties, zowel op het gebied van drinkwaterbehandeling als ook op het gebied van afvalwaterbehandeling en het terugwinnen van componenten. Met name het faciliteren van MKB-bedrijven in deze projecten had daar onze bovengemiddelde aandacht. Verder hebben we daar waar mogelijk de samenwerking opgezocht met Maritieme Technologie en Deltatechnologie, Human Capital en Internationaal binnen onze topsector Water & Maritiem. Maar we deden dat ook met andere topsectoren zoals Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, Chemistry, Energie, Health Holland en Dutch Digital Delta.

Innovatie in de watertechnologiesector ondersteunen

Vanuit het TKI Watertechnologie zetten we dit in het komende jaar voort en ondersteunen we innovatie in de watertechnologiesector maximaal door financieel bij te dragen in de verschillende projecten, net zoals we dit in 2021 hebben gedaan.

Wilt u meer lezen over onze activiteiten in 2021? Download dan de jaarrapportage.

Deel op