<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Watertechnologiesector groeit, bedrijven investeren steeds meer in onderzoek en innovatie

Watertechnologiesector groeit, bedrijven investeren steeds meer in onderzoek en innovatie

Wat is de betekenis van de watertechnologiesector voor de Nederlandse economie? Dat staat beschreven in het rapport ‘Economische kansen en hoogwaardige kennis in water’, een onderzoek in opdracht van het bestuur van TKI Watertechnologie, uitgevoerd door NWP, Bureau Beleidsonderzoek en PNO Consultants. Afgelopen donderdag bood Joke Cuperus, voorzitter van TKI Watertechnologie, het rapport aan aan Bertholt Leeftink, DG Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Een belangrijke conclusie is dat de watertechnologiesector sterk groeit en dat het bedrijfsleven steeds meer gebruik maakt van onderzoek en innovatie.

Sterke groei

De watertechnologiesector is goed voor ongeveer 8 miljard euro aan omzet en biedt werkgelegenheid aan circa 35.000 mensen. Sinds 2012 heeft de sector zich krachtig ontwikkeld, met een groei bij private bedrijven van circa 13%. In deze periode zijn ook 60 nieuwe bedrijven gestart. Technologische innovaties en toename van export zijn belangrijke factoren voor deze groei. 45% van de bedrijven verwacht de komende vijf jaar een groei van meer dan 20% te realiseren aan watergerelateerde omzet in het buitenland. De sector kent een hoge economische toegevoegde waarde: per werkzaam persoon ongeveer € 130.000.

Focus op samenwerking

Het onderzoek laat zien dat de afzetmarkt de laatste jaren is verbreed naar andere sectoren, bijvoorbeeld landbouw en zorg. Dat is ook waar het topsectorenbeleid, waaronder TKI Watertechnologie valt, op gericht is: het realiseren van economische kansen van maatschappelijke uitdagingen via kennissamenwerking. Bertholt Leeftink, DG Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van EZK: “In het regeerakkoord is afgesproken dat het topsectorenbeleid, gericht op samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, onder andere prioriteit geeft aan het raakvlak tussen landbouw, water en voedsel. Het is daarom geweldig om te zien dat innovaties binnen de watertechnologiesector breed toepasbaar zijn in andere topsectoren, waaronder Agri & Food.”

Voorbeelden uit de branche

Voorzitter Joke Cuperus is verheugd over de groei van de sector, maar weet ook dat er nog veel te onderzoeken valt. “We hebben nog maar een heel klein deel van alle mogelijkheden met water ontdekt. We kijken met oplettend oog naar alle nieuwe ontdekkingen, zoals bijvoorbeeld detectie- en real-time learning in de waterdistributie met smart data.” COASTAR is een ander voorbeeld uit de branche. Daarin staan klimaatverandering en zoetwatertekort centraal, grote maatschappelijke uitdagingen waarin samenwerking met andere sectoren voorop staat.

Download hier het rapport: Economische betekenis van Nederlandse watertechnologie – rapport NWP-BBO april 2018.

Deel op