<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Walter van der Meer nieuwe voorzitter TKI-bestuur Watertechnologie

Walter van der Meer nieuwe voorzitter TKI-bestuur Watertechnologie

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie vernieuwt op bestuurlijk vlak. Walter van der Meer (directeur Oasen) volgt Joke Cuperus (voormalig directeur PWN) op als voorzitter van het TKI-bestuur.

Nederland heeft wereldwijd een sterke kennispositie en belangrijke kennisinfrastructuur in watertechnologie en de internationale markt voor watertechnologie groeit. Binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie investeren bedrijven, kennisinstellingen en overheid gezamenlijk in projecten om nieuwe watertechnologische kennis te ontwikkelen en toe te passen. Op deze manier wil ons land een mondiale bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen, zoals voldoende schoon en veilig water, een duurzame voedselvoorziening, de energietransitie, klimaatverandering en de circulaire economie.

Walter van der Meer nieuwe voorzitter TKI-bestuur Watertechnologie

Walter van der Meer (directeur Oasen) volgt Joke Cuperus (voormalig directeur PWN) op als voorzitter van het TKI-bestuur. “Vanuit onze historie met water lopen we als land voorop. Onze hoogwaardige kennisinfrastructuur op watergebied is het resultaat van jarenlange investeringen. Slimme en innovatieve oplossingen ontstaan vooral als bedrijven, kennisinstellingen en overheid samenwerken aan thema’s die maatschappelijk relevant zijn”, zegt Van der Meer. “Ik ga me als voorzitter inzetten om samen met andere sectoren en internationale partners te komen tot deze innovatieve en duurzame oplossingen voor wateruitdagingen om de welvaart in de wereld te verhogen.”

Hart voor watertechnologie en innovatie

Watertechnologie en innovatie vormen een rode draad in de loopbaan van Walter van der Meer. Als procestechnologisch ingenieur was Van der Meer sinds 1992 in dienst bij drinkwaterbedrijf Vitens. Daar maakte hij vanaf juni 2009 deel uit van de directie, met bedrijfsvoering en watertechnologie in zijn portefeuille. Vanaf februari 2012 is Van der Meer directeur van drinkwaterbedrijf Oasen.  Dat hij innovatie een warm hart toedraagt blijkt uit het feit dat Van der Meer zijn directietaken weet te combineren met onderzoek: in 2003 promoveerde hij in de Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft, van 2005 tot 2011 was hij als deeltijdhoogleraar Membrane Process Technology verbonden aan de Universiteit Twente, van 2011 tot 2016 was hij deeltijdhoogleraar Innovatieve Waterzuiveringsprocessen bij de Technische Universiteit Delft, en sinds 2016 is hij deeltijdhoogleraar bij de Universiteit Twente en bekleedt hij de leerstoel ‘Membrane Technology and Engineering for Water Purification’.

Bestuur TKI Watertechnologie

Het bestuur van TKI Watertechnologie bestaat naast Walter van der Meer uit Luc Kohsiek (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Cees Buisman (Wetsus), Jos Boere (KWR), Esther Bosman (RHDHV) en Rob Heim (o.a. Waterstromen). Vaste toehoorders en adviseurs bij de bestuursvergaderingen zijn Ronald Jousma (Ministerie van EZK), Mattie Busch (Ministerie van IenW) en Hein Molenkamp (WaterAlliance, mede namens NWP en Envaqua).

In opdracht van het bestuur vervullen Jantienne van der Meij-Kranendonk (WaterCampus) en Anne Mathilde Hummelen (KWR) sinds januari gezamenlijk de rol van directeur voor TKI Watertechnologie. De TKI-directeur is een centraal coördinatiepunt dat het gezicht is naar, en contacten onderhoudt met, de Topsector Water & Maritiem, departementen, kennisinstellingen, bedrijven, eindgebruikers, andere topsectoren en TKI’s.

Deel op