<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Tomaten groeien op restwater van suikerbieten

Tomaten groeien op restwater van suikerbieten

Ondergrondse waterberging maakt hergebruik restwater Suiker Unie mogelijk

Op donderdag 19 april 2018 opende Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte en Financiën van de Provincie Noord-Brabant, de hoogstaande, duurzame zoetwatervoorziening die gerealiseerd is voor het glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland. Gezuiverd restwater van de naastgelegen suikerfabriek van Suiker Unie wordt in het najaar in grote volumes omgezet naar goed water voor de teelten in de kassen (gietwater). Ondergrondse waterberging (Aquifer Storage and Recovery; ASR) in brakke grondlagen maakt het mogelijk het hoogwaardige zoetwater beschikbaar te houden tot de momenten van vraag naar dit water bij de lokale glastuinbouw. Tuinders zijn zo verzekerd van voldoende hoogwaardig gietwater, ook bij langdurige droogte in de zomer.

Lees meer op Alliedwaters.com.

Deel op