<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) open vanaf 17 april 2018

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) open vanaf 17 april 2018

Mkb’ers met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen vanaf dinsdag 17 april weer subsidie aanvragen binnen de Mkb-Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties.

Er is voor 2018 € 55,75 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot). Het instrument Innovatie-adviesprojecten is in de MIT-regeling 2018 vervallen.

Dien uw aanvraag snel in!

De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten kunnen worden ingediend van 17 april t/m 6 september (sluiting 17:00 uur).
Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Wacht dan niet te lang en dien deze bij voorkeur meteen in op de dag van de opening. De MIT is een algemene regeling, waar ook veel andere sectoren gebruik van maken. In voorgaande jaren was de MIT dan ook binnen een aantal dagen overtekend. De aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst (first come, first serve), dus hoe sneller uw voorstel binnen is, hoe beter! Het onderdeel R&D-samenwerking (tender) is open van 2 juli t/m 6 september en sluit om 17:00 uur die dag.

Ondernemers doen een MIT-aanvraag voor een haalbaarheids- of R&D-samenwerkingsproject in de regio waar zij met het bedrijf zijn gevestigd. Kennisvouchers kunnen alleen via het landelijk loket worden aangevraagd, bij RVO. Via de Loketwijzer MIT 2018 kunt u achterhalen in welke regio de aanvraag ingediend moet worden.

Kennisvoucher

Een kennisvoucher is een ’waardebon’ waarmee een mkb-er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling naar keuze. De helft van het onderzoek kan gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 3.750).

Haalbaarheidsprojecten

Met haalbaarheidsprojecten kan in kaart gebracht worden wat de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject zijn. Van de studie mag 40% gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 25.000).

R&D-samenwerking

Met een R&D-samenwerking kan een mkb-er samen met minstens één andere mkb’er een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Dit is een tenderregeling. De projecten voor alle topsectoren worden beoordeeld op vooraf bepaalde criteria en toekenning van subsidie gebeurt op basis van de ranking, totdat het budget is uitgeput. Er kan maximaal 35% van het onderzoek gefinancierd worden door subsidie.

Er is keuze tussen kleine (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie, maximaal € 100.000 per deelnemer) en grote projecten (€ 200.000 tot € 350.000, maximaal € 175.000 subsidie per deelnemer).

Innovatiethema’s

De aanvragen voor een MIT-subsidie moeten passen binnen de innovatiethema’s van de Topsector Water & Maritiem. Kijk voor een uitgebreide beschrijving van de watertechnologie-innovatiethema’s in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de deelsector Watertechnologie.

Deel op