<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

TKI Watertechnologie en ingenieursbureaus bespreken marktpotentie van innovaties

TKI Watertechnologie en ingenieursbureaus bespreken marktpotentie van innovaties

Hoe zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk innovaties uit TKI Watertechnologie, onderdeel van de Topsector Water, de (internationale) markt bereiken? Die vraag stond centraal tijdens het matchmakingevent van de kennispartners van TKI Watertechnologie en ingenieursbureaus als Witteveen & Bos, RoyalHaskoningDHV, Grontmij en Tauw. Binnen TKI Watertechnologie doen publieke en private partijen gezamenlijk onderzoek, gecoördineerd door de kennispartners Wetsus, Deltares, TU Delft, TNO, STOWA en KWR. Er lopen inmiddels tientallen projecten met als doel de Nederlandse economie te stimuleren. Binnen lopende én nieuwe projecten wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven.

TKI Watertechnologie brengt de Nederlandse watertechnologiesector bij elkaar rondom kennis en innovatie. Tijdens de bijeenkomst, gehouden bij KWR in Nieuwegein, werd besproken hoe de kennisinstellingen en ingenieursbureaus hun kennis via TKI Watertechnologie op elkaar kunnen laten aansluiten – waar mogelijk met het mkb – zodat mogelijkheden worden gecreëerd voor innovatie, experimentele ontwikkeling en demo’s.

Wim van Vierssen, directeur van KWR en bestuurslid TKI Watertechnologie, opende de bijeenkomst met de visie achter TKI Watertechnologie en een overzicht van thema’s, doelen en behaalde resultaten. De verschillende kennispartners presenteerden enkele ‘pareltjes’ onder de TKI-projecten, waarna de afgevaardigden van de ingenieursbureaus hun visie gaven op de kansen op de internationale markt voor de Nederlandse watertechnologiesector. De sessie leverde goede discussies op en afspraken om een vervolggesprek aan te gaan.

Deel op