<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Bronnen met grote diameter mogelijk dankzij nieuwe boortechniek

Bronnen met grote diameter mogelijk dankzij nieuwe boortechniek

Grondboorbedrijf Haitjema, waterbedrijf Vitens en KWR hebben binnen TKI Watertechnologie gezamenlijk een boormethode ontwikkeld waarmee grondwaterbronnen met een grotere diameter kunnen worden geboord. Met gebruikelijke mechanische boortechnieken zijn grondwaterbronnen met diameters tot 1,2 m te boren, met de nieuwe boortechniek – Expanded Diameter Gravel Well of EDGW – is al met succes een grondwaterput met een diameter van 1,7 m geboord.

Er is behoefte aan putten met grotere diameters om in fijn-zandige aquifers een hoog onttrekkingsdebiet te kunnen realiseren en de levensduur van de bronnen te vergroten. In oktober 2015 is bij Vitens de eerste met EDGW geboord. Daarvoor is eerst conventioneel tot diepte geboord en vervolgens met de nieuwe techniek een diameter van 1,7 m over een diepte van 53 tot 68 m beneden maaiveld gerealiseerd. De diametervergroting wordt bereikt door over de gewenste diepte met een speciale boorkop zand los te spoelen en uit het boorgat op te zuigen.

De nieuwe boormethode bleek technisch uitvoerbaar en de capaciteitstests van de EDGW zijn veelbelovend. Het boorproces kan nog worden verbeterd om een nog betere bron te krijgen. In februari wordt daarom een tweede testput geboord, die een diameter van circa 3 m moet krijgen. Deze tweede EDGW grondwaterput wordt dan door Vitens in bedrijf genomen en uitgebreid gemonitord. Analyse van de metingen zal dan uitwijzen of ook de levensduur van de bron groter is dan van conventionele putten met veel kleinere diameter.

Het project maakt deel uit van het TKI Watertechnologieproject Water naar de kas (Zoetwatervoorziening en puttechnologie), dat weer een onderdeel is van het clusterproject Circulaire watervoorziening tuinbouw.

Deel op