<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

‘Boer Bier Water’ wint ZLTO Initiatiefprijs 2015

‘Boer Bier Water’ wint ZLTO Initiatiefprijs 2015

Met een unieke bundeling van krachten maken boeren en tuinders in de gemeente Laarbeek zich samen met bierbrouwer Bavaria sterk voor schoon water. Daarmee heeft ZLTO Laarbeek de ZLTO Initiatief Juryprijs 2015 gewonnen. De prijs is donderdagmiddag door ZLTO-directeur en juryvoorzitter Elies Lemkes uitgereikt op het ZLTO Congres in ‘s-Hertogenbosch. TKI Watertechnologie is betrokken bij een van de deelprojecten van Boer Bier Water: sub-irrigatie van restwater van Bavaria op een landbouwperceel.

Onder de naam Boer Bier Water hebben lokale boeren en tuinders de handen ineengeslagen met Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Rijkswaterstaat, CLM en de lokale Rabobank. Bavaria komt uit Lieshout. Droogteschade en aantasting van het grondwater in dit gebied vormt op langere termijn een risico, zowel voor de boeren, als voor Bavaria. Om dit te voorkomen zijn verschillende initiatieven opgestart. Zo wordt gezuiverd proceswater van Bavaria weer ingebracht in landbouwgrond, door teelt in biologisch afbreekbaar plastic is een enorme reductie van gewasbeschermingsmiddelengebruik gerealiseerd en brouwgerst wordt lokaal geteeld. De jury: “Uitgangspunt was hergebruik van afvalwater van Bavaria. Maar het project heeft geleid tot mooie bijeffecten, zoals omschakeling van teelten, bewustwording op gebied van gewasbescherming en duurzaam gebruik van de bodem.”

Optimale vochtvoorziening gewas

Binnen Boer Bier Water doet men onderzoek naar sub-irrigatie met restwater van Bavaria op het perceel van de familie Van Dijk. Via het systeem wordt vanaf 2016 gezuiverd restwater van Bavaria water ondergronds geïnfiltreerd via sub-irrigatie, waardoor de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte op peil blijven of verhoogd worden. De agrariër kan met het systeem het vochtregime in zijn weiland actief beheren voor optimale gewasproductie.

(Foto: Eljee Bergwerff)

Deel op