<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

GIS-platform brengt bodemdata samen voor betere besluitvorming

GIS-platform brengt bodemdata samen voor betere besluitvorming

Binnen het TKI Watertechnologie-project ‘Soil: mechanics & dynamics’ is een prototype van een GIS-platform ontwikkeld waarmee netbeheerders betere inschattingen kunnen maken van veroudering van ondergrondse assets, zoals infrastructuur voor drink- en afvalwater. Het platform combineert en analyseert bodemdata van uiteenlopende informatiebronnen, met als doel om bij vervangingsbeleid van ondergrondse assets geïntegreerde risicoafwegingen te kunnen maken. Er is zowel kwantificering als weergave van de resultaten mee mogelijk. Het project is een samenwerkingsverband tussen Waternet, Geodan en KWR Watercycle Research Institute.

Aanleiding voor het project was de behoefte van Waternet aan het structureren van informatiebronnen over de bodem en deze te combineren met bestaande informatiesystemen voor drinkwaterleidingen en riolen. Gekozen werd voor een geografisch informatiesysteem (GIS), omdat dit diverse voordelen biedt: (1) combinatie van informatie uit diverse bronnen, (2) uitvoering van berekeningen en (3) visuele weergave van de resultaten in kaarten. Recente ontwikkelingen bij drinkwaterbedrijven, zoals de beschikking over assetinformatiesystemen, databases voor beheerdoeleinden, en rekenmodellen (COMSIMA) voor het berekenen van buiswandspanningen, maakten de totstandkoming van het gewenste GIS-platform mogelijk. Voor de data-inventarisatie en het ontsluiten van specifieke kennis zijn gesprekken en workshop geweest met betrokken medewerkers van Waternet.

Kwantificeren goed mogelijk

Het prototype van het GIS-platform dat voor dit project is ontwikkeld kreeg de naam: ‘Cormorant’. Hierin zijn voor een risicobenadering de kansen en effecten van uiteenlopende soorten schade op ondergrondse assets met behulp van geodata, databases, rekenmodellen en kennisregels gekwantificeerd. Combinatie van data en kennis blijkt met het platform goed mogelijk te zijn, evenals een weergave van de resultaten. Een belangrijke uitdaging blijft echter om voldoende betrouwbare data te verzamelen om de conditie van drinkwaterleidingen en riolen vast te stellen.

Geautomatiseerde beslissingsondersteuning

Het project heeft ertoe geleid dat Waternet meer inzicht heeft gekregen in de samenhang van informatiestromen voor het nemen van saneringsbeslissingen. In het algemeen is er met de uitvoering van dit project zicht gekomen op de databehoefte en specifieke eisen aan dataverzameling om te komen tot een geautomatiseerde beslissingsondersteuning voor netbeheerders. Om de actuele staat van ondergrondse assets met een GIS-platform goed in beeld te krijgen, moet de informatievoorziening verder worden ontwikkeld en gestroomlijnd en er is meer kennis en modelvorming nodig.

Deel op