<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Succesvolle financieringstafel Water Technology versterkt ondernemers en financiers in de watertechnologie sector

Op 25 maart 2024 vond een succesvolle financieringstafel Water Technology plaats, waarbij 7 ondernemers uit de watertechnologie sector hun businessplannen presenteerden aan een diverse groep financiers.

Deze editie van de financieringstafel vond plaats bij KWR in Nieuwegein, als onderdeel van de topsector Water Technology met steun van het NWP en de Watercampus Leeuwarden, inclusief kennisinstituut Wetsus. Voorzitter Albert Bosma kijkt terug op een succesvolle dag: “We hebben de afgelopen jaren voor meer dan 100 miljoen euro aan financieringsaanvragen behandeld bij de financieringstafel Water Technology Nederland. Deze keer behandelden we financieringsvragen met een variërende financieringsbehoefte, van enkele tonnen tot 3 miljoen per business case.”

Deelnemende partijen

De volgende ondernemers hebben gepitcht aan de financieringstafel: C.P. van Dijk Holding BV, Lobster Innovations BV, I-AM Innovation Center BV, Hypersonic BV,  Reefy BV, RN Solutions BV en Solaq BV. Verschillende financiers, waaronder Invest NL en Rabobank, waren aanwezig om de pitches te beoordelen en eventuele financieringsmogelijkheden te bespreken.

Betere pitches door masterclasses

De pitches waren van zeer hoge kwaliteit. Volgens Bosma is dit uitzonderlijk: “Bij de start van de financieringstafel bleek dat veel ondernemers de taal van de financiers niet goed beheersten en moeite hadden om de waarde van hun bedrijf in te schatten. Om deze vaardigheden te vergroten, hebben we het Water Tech Investment Readiness Program opgestart, een masterclass georganiseerd door brancheorganisaties NWP en de Financieringstafel Watertechnology.” 6 van de 7 ondernemers die op 25 maart hebben gepitcht, hebben voorafgaand  aan de financieringstafel de masterclass gevolgd.

Ondernemers leren tijdens de masterclass beter verwoorden welke financiering ze nastreven en wat ze kunnen bieden, op basis van een waarde-inschatting van hun onderneming. Een financieel model, ontwikkeld door Rabobank Leeuwarden, helpt hen om de financiering vervolgens goed in te richten.

Mogelijkheden voor ondernemers en financiers

De financieringstafel biedt een platform voor zowel Nederlandse als internationale financiers en ondernemers om de kansen in de watertechnologie sector te verkennen. Met een jaarlijkse omzet van meer dan 8 miljard euro biedt de watertechnologie sector aanzienlijke mogelijkheden. Veel techbedrijven weten de weg naar innovatie binnen deze sector al te vinden. Het netwerk van financiers binnen de financieringstafel biedt ondernemers aanzienlijke mogelijkheden om hun projecten te realiseren.

Start-ups in de water technologie sector

Bosma sluit af met lof voor de start-ups: “Je ziet de passie en gedrevenheid. Deze wordt niet altijd direct beloond, omdat het opstartproces van een succesvol bedrijf een lange weg kan zijn. Gelukkig bestaan er voor startende ondernemers verschillende vormen van ondersteuning vanuit kennisinstellingen, bijvoorbeeld de Watercampus Leeuwarden met Stichting Wac en demo sites.

Deel op