<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Project ‘Technologie voor de behandeling van lozingswater met Actief Kool’ afgerond

Project &#8216;Technologie voor de behandeling van lozingswater met Actief Kool&#8217; afgerond

Binnen het tweejarige project ‘Technologie voor behandeling van lozingswater in de glastuinbouw’ is kennis opgedaan met betrekking tot de toepassing van actief kool (poederkool en granulair) als zuiveringstechniek voor lozingswater van de glastuinbouw. Het project is mede mogelijk gemaakt door TKI Watertechnologie en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het project is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en Stichting Programmafonds Glastuinbouw. Andere projectpartners waren LTO Glaskracht Nederland, HortiMaX, VAM WaterTech, Enthoven Techniek, Groen Agro Control en WaterQ. Uitvoering lag bij Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw en KWR Watercycle Research Institute.

Bij de start van het project was onduidelijk of de zuiveringstechnieken, die op dat moment in ontwikkeling waren, een voldoende zuiveringsrendement konden behalen. Daarnaast zijn veel van die technieken gebaseerd op geavanceerde oxidatie, wat onbekende en soms toxische, bijproducten oplevert. Adsorptie met actief kool heeft dit nadeel niet en werd daarom gezien als goed alternatief. Alle technieken worden beoordeeld op het gehaalde zuiveringsrendement op basis van Standaard Water.

Labproeven en pilotproef toepassing actief kool

Door middel van laboratoriumproeven op kleine schaal is de toepassing van actief kool onderzocht. Voor een tweetal soorten kool, poederkool en granulair kool, is vastgesteld bij welke dosering en contacttijd een zuiveringsrendement van 95% voor alle werkzame stoffen uit Standaard Water kan worden gehaald. Daarnaast is gekeken naar de verwijderbaarheid van poederkool met ultrafiltratie, lamella-separator met en zonder flocculatie en bandfiltratie met en zonder flocculatie. Op basis van deze resultaten is een pilotinstallatie ontwikkeld voor de toepassing van poeder actief kool. Deze installatie bestond uit een geroerde reactor waarin actief kool gedoseerd werd en de contacttijd werd gehaald. Vanuit de reactor werd het behandelde water naar een ander vat gepompt, waar vlokmiddel werd toegevoegd. Vervolgens werd met een doekfilter de poederkool weer uit het water verwijderd.

De resultaten van de pilotproef met twee typen poederkool waren wisselend. Niet alle gewasbeschermingsmiddelen werden met een percentage van 95% of meer verwijderd bij de gekozen dosering en contacttijd van poederkool. Het type vlokmiddel en ook de bereiding van het vlokmiddel leken een grote invloed te hebben op het zuiveringsrendement en de filtreerbaarheid van de kool met een bandfilter. Verdere optimalisatie van de flocculatie en de keuze voor een filtratiemethode kunnen leiden tot een voldoende resultaat.

Spin-off; zuiveringstechniek met poederkool goedgekeurd

Het labonderzoek en de pilottesten hebben geleid tot kennis waar bedrijven op kunnen doorgaan om zuiveringstechnieken met actief kool te ontwikkelen. Zo heeft WaterQ mede naar aanleiding van de resultaten van dit project inmiddels een goedgekeurde zuiveringstechniek ontwikkeld met actief kool (poederkool). Bij de beoordeelde zuiveringstechniek van WaterQ is gebruik gemaakt van poederkool voor verwijdering van de middelen en ultrafiltratie als nafiltratie. Met deze techniek werd meer dan 98% van de kooldeeltjes uit het water verwijderd. Daarnaast wordt door WaterQ ook gewerkt aan een zuiveringsinstallatie op basis van granulair actief kool.

Rekentool: welke zuiveringstechniek is voor mijn bedrijf het meest geschikt?

Binnen het project is een rekentool ontwikkeld waarmee een teler inzicht krijgt in de verschillende zuiveringstechnieken en hun kosten bij de specifieke situatie van het bedrijf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model waterstromen van WUR Glastuinbouw met een aanvullende module waarin de kosten van de verschillende goedgekeurde technieken zijn opgenomen. Ook de kosten voor techniek die zowel het lozingswater zuivert als het recirculatiewater ontsmet, kunnen inzichtelijk worden gemaakt. Door de rekentool te gebruiken kan de teler snel een indicatie krijgen van de kosten van de verschillende zuiveringstechnieken voor zijn eigen specifieke bedrijfssituatie. Nog niet alle beschikbare, goedgekeurde zuiveringstechnieken zijn opgenomen in de tool. De recent nieuw aangemelde zuiveringstechnieken zullen nog worden toegevoegd aan de tool, wanneer de gegevens van de leveranciers ontvangen zijn. Mobiele zuiveringen zijn echter  moeilijk in de tool op te nemen omdat er met een ander businessmodel gewerkt wordt dan bij vaste zuiveringen, namelijk op contract basis en niet met installatie kosten. Er is dan ook voor gekozen om deze mogelijkheid niet op te nemen in de tool.

Meer informatie

Deel op