<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

TKI Watertechnologie start voortvarend in 2019

TKI Watertechnologie start voortvarend in 2019

‘Meer tijd voor waterkwaliteit’ was het centrale thema tijdens het nieuwjaarscongres dat op 11 januari j.l. in Delft is gehouden. Joke Cuperus, voorzitter van het TKI-bestuur, gaf een geanimeerde uitleg over de rol van TKI Watertechnologie, en lichtte een drietal blikvangers toe: Blue Energy, COASTAR en de waterstofeconomie. Verder spraken sleutelspelers in de watersector hun wens richting TKI voor 2019 uit, waaronder Staatssecretaris Mona Keijzer die o.a. de belangrijke rol van het MKB in de watersector benadrukte. Henk Ovink (nationaal watergezant): ‘De rol van watertechnologie voor de wereld is cruciaal …. Jullie zijn een kans voor de wereld!’

Export van watertechnologie

Hoe ontwikkelt de watertechnologiesector zich internationaal? Volgens de recente rapportage van de Water Export Index (WEX) is ten opzichte van het jaar 2015 de export van watertechnologie in 2018 gestegen met maar liefst 21 %. Aangetekend wordt dat dit voor 2017 en 2018 voorlopige cijfers betreft. Een eerdere rapportage ‘Economische betekenis van Nederlandse watertechnologie’ (BBO, april 2018) liet al zien hoe de watertechnologiesector sinds 2012 een gestage omzetgroei doormaakt.

Innovatie-agenda

Het regeringsbeleid richt zich op missiegedreven innovatie (Kamerbrief van 13 juli 2018). Met name aan de missies rond Klimaat en Energie resp. Landbouw/Water/Voedsel zal de watertechnologiesector sterk kunnen bijdragen. In de komende maanden zal TKI Watertechnologie in samenspraak met belanghebbenden de onderzoek- en innovatieagenda voor de komende jaren opstellen.

In de tussentijd gaat de voorbereiding van nieuwe onderzoek gewoon door. Heb je een nieuw voorstel voor een onderzoeksproject? Wacht niet, en neem contact op met TKI Watertechnologie of een van de betrokken onderzoeksinstellingen.

Deel op