<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Power-to-X brengt woonwijken die draaien op zon en regen dichterbij

Power-to-X brengt woonwijken die draaien op zon en regen dichterbij

Een woonwijk kan op basis van zonnestroom voldoende voorzien in de behoefte aan energie, warmte en mobiliteit van de bewoners. Regenwateropvang komt deels tegemoet aan wat voor huishoudelijk water nodig is. En economisch gezien slaat de balans van deze aanpak onder bepaalde randvoorwaarden positief uit. De veelbelovende uitkomsten van het TKI Watertechnologie project Power-to-X vragen om doorontwikkeling van het concept, inclusief de rol ervan voor waterbedrijven.

Zonnepanelen en regenwateropvang

Een woonwijk met 900 huizen die functioneert op basis van zonnepanelen en regenwateropvang. Het kan volgens een studie, uitgevoerd in het kader van het project Power-to-X. Beoogde stroomleverancier is een voorgenomen 8,6 MWp zonnepark, voor energie en warmte. Bovendien werd op basis van zonne-energie voldoende waterstof voor een tankstation geleverd om 600 personenvoertuigen te laten rijden (200 kg waterstof per dag). Regenwateropvang dekte een deel van de behoefte aan huishoudelijk water, bijvoorbeeld voor de wasmachine. Om seizoensverschillen te overbruggen werden de vraag naar water, warmte en waterstof op elkaar afgestemd, gebruikmakend van hoge temperatuur warmteopslag. Economisch gezien geeft het Power-to-X concept voldoende vertrouwen om verder uit te werken.

Analyse van vraag en aanbod

In het onderzoek is voor een periode van vijf jaar het geïntegreerde systeem van vraag en aanbod in een woonwijk van uur tot uur geanalyseerd. En er zijn stofbalansen, energiebalansen en economische analyses opgesteld. Stroom die zonnepanelen in de zomer opwekken, wordt in de bodem als warmte opgeslagen voor gebruik in de winter voor verwarming van huizen. In de analyses zijn KNMI data gebruikt over zoninstraling, wind en regen, samen met gegevens over de bodem, de temperatuur van het oppervlaktewater en verschillende economische data.

Doorontwikkeling naar systeemontwerp

Op grond van de positieve resultaten wordt nu toegewerkt naar een systeemontwerp voor het hele concept van Power-to-X, met Nieuwegein als focus. Hier installeert Waternet zonnepanelen. Woningen die de komende jaren in de nabijgelegen wijk Rijnhuizen zullen verrijzen, vragen om warmte. En voor auto’s die rijden op waterstof heeft Pitpoint het voornemen om een waterstoftankstation in de regio Utrecht te laten bouwen voor het afnemen van deze schone brandstof.

Financiering en samenwerking

Power-to-X staat aan de basis van vele innovaties rond wonen en mobiliteit en wordt mogelijk gemaakt met financiering uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken. Het project is uitgevoerd door Waternet, Aveco de Bondt, Pitpoint, Allied Waters en KWR.

Financiering van het vervolgproject gebeurt onder meer door TKI Urban Energy. Ook het WiCe-programma doet mee, waarin tevens de rol van Power-to-X concepten voor waterbedrijven zal worden onderzocht.

Meer informatie op de AlliedWaters website.

Deel op