<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Oproep Indonesische partners tot samenwerking

Oproep Indonesische partners tot samenwerking

Onlangs vond in Jakarta het seminar “Legionella risk, regulations & analysis” plaats, met als doel Indonesische deelnemers op te roepen deel te nemen aan het project “Legionellabeheersing in de tropen”. Het WLN-laboratorium in Manado heeft inmiddels een legionella-analyse geïmplementeerd en gevalideerd. Hiermee vormt het laboratorium de belangrijkste schakel in het TKI-watertechnologie project. Het seminar werd georganiseerd door WLN Indonesia, WLN Nederland, WMD en KWR.

Gericht zoeken naar dominante legionella-stammen

Het TKI-watertechnologie project “Legionellabeheersing in de tropen” dat in 2018 van start ging, is gericht op monitoring en beheersing van legionella in watersystemen in tropische gebieden. Aangezien legionella-bestrijding in Indonesië nog in de kinderschoenen staat, is dit land een belangrijke partner voor het project.

Tijdens het seminar riep KWR-onderzoeker Frank Oesterholt de talrijk aanwezige Indonesische deelnemers op, om bij de uitvoering van het project te helpen. Ten eerste moet worden vastgesteld welke Legionella pneumophila-stammen (sequentietypen) in de Indonesische watersystemen het meest voorkomen. Op grond van deze kennis wil het project een methode ontwikkelen waarmee gericht naar deze stammen in milieumonsters van bijvoorbeeld koelwatersystemen of drinkwatersystemen kan worden gezocht. Daarnaast bestaat de behoefte om op minstens drie pilotlocaties de bewezen en innovatieve bestrijdingstechnieken van legionellabacteriën lokaal te testen, samen met Nederlandse technologieleveranciers (Brightspark, Hatenboer Water en AQUACARE). De oproep was vooral gericht op lokale vertegenwoordigers van hotelketens, ziekenhuizen en industrie, die zich zorgen maken over aanwezigheid van legionellabacteriën in hun watersystemen.

Tijdens het seminar op 12 juli riep KWR-onderzoeker Frank Oesterholt de talrijk aanwezige Indonesische deelnemers op, om bij de uitvoering van het project te helpen.

Tijdens het seminar op 12 juli riep KWR-onderzoeker Frank Oesterholt de talrijk aanwezige Indonesische deelnemers op, om bij de uitvoering van het project te helpen.

 

Legionella pneumophila gevaarlijkste soort

Als lid van verschillende ISO werkgroepen voor legionella-analyse gaf Gerhard Wubbels (WLN) een overzicht van analysemethoden voor legionella in drinkwater en koelwater. Nadruk lag op de noodzaak voor goede meetmethoden  en standaardisatie. Ook gaf Wubbels een overzicht van de voor- en nadelen van verschillende legionella-kweekmethoden, waaruit de grote complexiteit van deze materie sprak. De nieuwe ISO standaard 17331(2017) is in dat opzicht eigenlijk een compromis, aldus Wubbels. Naar zijn mening zou de aandacht veel meer moeten uitgaan naar Legionella pneumophila als meest gevaarlijke soort.

Legiolert Test

Detectiemethoden voor Legionella pneumophila bestaan al, zoals een qPCR-methode. Een nieuwe en eenvoudige methode hiervoor is de Legiolert Test van IDEXX. Deze methode wordt inmiddels in het WLN laboratorium in Manado toegepast. Namens IDEXX Singapore gaf NG Wei Lun tijdens het seminar een korte presentatie waarin hij de werking van de Legiolert Test toelichtte, inclusief de voordelen hiervan ten opzichte van bijvoorbeeld de kweekmethode. De Legiolert Test is gevalideerd conform ISO 13843 (2017).

Meer informatie: tkiwatertechnologie.nl/project/legionellabeheersing-in-de-tropen

Deel op