<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Oproep voor PPS-projecten Landbouw Water Voedsel 2024 geopend

Oproep voor PPS-projecten Landbouw Water Voedsel 2024 geopend

Op 2 april hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2024-2027. De nieuwe projecten starten in 2025.

De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). De drie topsectoren werken in deze oproep met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met Topsectoren Life Sciences & Health, Logistiek en ICT.

Budget

Voor onderzoek in 2025 is circa € 12,8 miljoen (excl. BTW) subsidie beschikbaar. Twee derde hiervan betreft bijdragen van LNV en I&W in de vorm van capaciteit bij Wageningen Research en andere TO2-instituten. Het overige deel betreft door de TKI’s beschikbaar gestelde PPS-subsidie die ook bij andere kennisleveranciers inzetbaar is. Nieuw dit jaar is dat ook het MKB een beroep kan doen op financiering.

Mogelijkheden voor watertechnologie

TKI Watertechnologie stelt € 0,7 miljoen PPS-subsidie beschikbaar voor deze call. Dit deel van de PPS-subsidie is bedoeld voor projectvoorstellen die (ook) aansluiten bij één de innovatieprogramma’s van TKI Watertechnologie (klik op de link) en waar in het projectconsortium minimaal één van de TKI Watertechnologie-kennisorganisaties is betrokken. Het watertechnologiedeel van de PPS-subsidie kan ook worden ingezet door andere kennisleveranciers en/of MKB.

Inhoudelijk zijn er voor watertechnologie vooral aanknopingspunten binnen LWV-missie 3 ‘Gebiedsinrichting en water’ in de innovatieprogramma’s 3B (toekomstbestendige inrichting bebouwd gebied) en 3C (toekomstbestendig zoetwatersysteem). Ook is het mogelijk om voor andere innovatieprogramma’s projectvoorstellen in te dienen.

Projectvoorstellen en consultatie

Van midden juni tot en met 2 september kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Het is mogelijk om vooraf een consultatiegesprek aan te vragen voor afstemming over passendheid bij de KIA en het portfolio en/of over financiering. Aanmelden hiervoor kan t/m 12 mei via de website van de KIA Landbouw Water Voedsel (klik op de link). De gesprekken vinden plaats tussen 21 en 30 mei; zie ‘schema consultatiegesprekken’ voor de exacte planning.

Overige informatie
Alle relevante documenten en formats zijn hieronder te vinden onder het kopje ‘Documenten en formulieren’ op de website van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Hier vindt u ook een overzicht van veel gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Wij helpen u graag via info@landbouwwatervoedsel.nl.

Deel op