<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Openstelling oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

Openstelling oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

Op 1 april 2021 start de gezamenlijke oproep voor PPS-projecten van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. Voor een totaalbudget van ca. 15 miljoen euro moeten de projecten invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Het is voor de tweede keer dat de drie topsectoren in deze oproep met elkaar samenwerken. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met de topsectoren Life Sciences & Health en Chemie.

Landbouw, Water, Voedsel

De projecten, die in 2022 van start gaan, worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS) tussen bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s, publieke organisaties en erkende onderzoeksorganisaties. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Met deze oproep willen de topsectoren innovaties in onder meer voedselproductie, klimaatverandering en waterkwaliteit stimuleren, zodat we de toonaangevende positie van Nederland hierin kunnen behouden.

Budget

Er is circa 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de drie topsectoren. Hiervan wordt 5 miljoen euro ingezet als PPS-toeslag, daarvan is de helft vrij inzetbaar bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen is gelabeld als WR-capaciteit (10 miljoen euro) en als TO2-capaciteit (0,5 miljoen euro bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Procedure in twee fases

Tot 16 mei 2021 kunnen projectideeën worden ingediend, met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. Daarop volgt een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep. Ook kan het advies suggesties geven voor samenwerking met andere consortia.

In fase twee, die duurt tot en met 14 september 2021, krijgen indieners de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een volledig onderzoeksvoorstel. Klik hier voor meer informatie, aanvraagformat en wijze van indienen.

Toelichting op spelregels

Op 7 april (09:00-10:00 uur) en 15 april (16:00 – 17:00 uur) worden webinars georganiseerd om toelichting te geven op de spelregels voor het indienen van een aanvraag. Wie komen hier bijvoorbeeld voor in aanmerking? Waar moeten de voorstellen aan voldoen? En wat houden de thema’s in? Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam, organisatie en e-mailadres.

Matchmaking op thema’s Gezondheid & Zorg en Chemie

Daarnaast vinden op 20 en 22 april online matchmaking bijeenkomsten plaats, bedoeld om cross-over projecten tussen de verschillende topsectoren te stimuleren. Deelnemers krijgen de kans een korte pitch te geven.

  • Dinsdag 20 april 13:30-15:00 uur – matchmaking met Topsector Life Sciences & Health op de thema’s gezondheid en zorg.
  • Dinsdag 22 april 9:00-10:30 uur – matchmaking met Topsector Chemie op verschillende thema’s.

In beide gevallen kunnen geïnteresseerden zich aanmelden door het sturen van een mail naar Gerri Groeneveld (g.groeneveld@tkitu.nl) o.v.v. naam, organisatie, e-mailadres en pitch ja/nee.

Meer informatie

Deel op