<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Project Midas gestart om de diverse databronnen voor leidingnetconditiemodellen optimaal te benutten

Project Midas gestart om de diverse databronnen voor leidingnetconditiemodellen optimaal te benutten

KWR is in samenwerking met HDM Pipelines, Spatial Insight, Acquaint B.V., Waterschapsbedrijf Limburg, het Waterschap Zuiderzeeland en Brabant Water vorig jaar gestart met het TKI-project Midas: Multiple Data Sources. De partners willen de beschikbaarheid van data voor gebruik in leidingconditiemodellen verbeteren en het belang van individuele datacomponenten (en hun onzekerheid) voor de uitkomsten van deze modellen inzichtelijk maken omdat de toepassing van dergelijke conditiemodellen staat of valt met het hebben van de juiste data.

De aanleiding

Drinkwaterbedrijven en waterschappen voelen steeds meer de noodzaak de keuzes rond onderhoud en vernieuwing van hun leidingen te onderbouwen met gespecificeerde modellen voor leidingconditie. Succesvol gebruik van deze modellen staat of valt echter met de beschikbaarheid van invoerdata uit een veelvoud van informatiebronnen. In het Midas-project wordt een methode uitgewerkt om beschikbare databronnen zo goed mogelijk te benutten bij het ondersteunen van beslissingen rond het vernieuwen van leidingen. Dat gebeurt onder meer door databronnen te combineren en elkaars hiaten te laten opvullen, en door het belang van de individuele bronnen te wegen.

Voor een compleet data-overzicht

Midas zorgt voor een hogere nauwkeurigheid van de invoerdata voor conditiemodellen en geeft waterschappen en drinkwaterbedrijven daarmee toegang tot beter onderbouwde en nauwkeurigere inschattingen van de faalkansen van hun leidingen. Daarnaast wordt ook de onzekerheid van deze invoerdata en dus van de uitkomst van de conditiemodellen meegenomen, zodat ook de nauwkeurigheid van de faalkans of de verwachte restlevensduur kan worden bepaald. Betere data voor de ondersteuning van de beslissing rond de vernieuwing van leidingen helpt om de kosten te minimaliseren door nodeloze investeringen te vermijden en vermindert de kosten en overlast door storingen. De uitkomsten bieden technologieleveranciers de mogelijkheid om conditiemodellen in de komende jaren op een gefundeerde manier te gaan inzetten bij het duiden van omgevingsdata en inspecties voor hun klanten. Zo kan ook gerichter worden geïnspecteerd om de hiaten in de data te vullen en te komen tot de meest kostenefficiënte oplossing.

Van inspectiedata tot rapportage

Het Midas-project is afgelopen zomer van start gegaan. Op dit moment wordt de data verrijkt met leidingparameters en omgevingsdata, om zo de nauwkeurigheid van conditiemodellen te verbeteren. Halverwege 2022 wordt de verzamelde data verwerkt tot een rapportage.

Publiek Private Samenwerking

Deze activiteit is mede gefinancierd met PPS-financiering uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over het Midas-projectBekijk
  • Meer informatie over de PPS-fianciering voor TKI’sBekijk

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Karel van Laarhoven (KWR)

Deel op

Gerelateerde content bij dit project

Midas: Multiple Data Sources
ProjectAfgerondSlim meten en handelen

Midas: Multiple Data Sources

Drinkwaterbedrijven en waterschappen hebben steeds meer de wens om keuzes rond onderhoud en vernieuwing van hun leidingen te onderbouwen met…
Bekijk project