<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Online en automatisch optimale vochtcondities creëren met Klimaat Adaptieve Drainage (KAD)

Online en automatisch optimale vochtcondities creëren met Klimaat Adaptieve Drainage (KAD)

In Nederland komen steeds meer langdurig droge perioden voor, afgewisseld met hevige neerslag. Landbouwopbrengsten zijn afhankelijk van de vochtcondities in de wortelzone. Droogte, maar vooral ook een overschot aan water in de wortelzone, beperken de gewasopbrengst. Voor landbouw en waterbeheer wordt het steeds belangrijker om te kunnen anticiperen op deze toenemende dynamiek en dergelijke droge en natte extremen in bodemvochtcondities. Dat kan met Klimaat Adaptieve Drainage (KAD): een bijzondere vorm van peilgestuurde drainage, die het mogelijk maakt om de drainagebasis via internet op afstand te besturen, met online informatie over het de waterhuishouding van het perceel. Binnen TKI Watertechnologie hebben de partners FutureWater, KnowH2O en KWR een online management-algoritme voor KAD ontwikkeld.

Het algoritme combineert veldwaarnemingen (‘observeren’), op processen gebaseerde modelsimulaties (‘voorspellen’) en KAD (‘bijsturen’). Continue metingen van de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte in de wortelzone worden gebruikt om per dag het optimale drainageniveau te bepalen en online automatisch in te stellen. Dit dynamische en adaptieve beheer van het drainageniveau zorgt dat je water vasthoudt in de bodem van het perceel wanneer mogelijk en alleen afvoert wanneer nodig. Met KAD kunnen agrariërs en waterbeheerders steeds tijdig anticiperen op het weer en de vochttoestand van de bodem, zowel op perceel- als regionaal niveau. Zo kunnen de vochtcondities voor gewasgroei worden geoptimaliseerd en kunnen agrariërs en waterbeheerders de risico’s van verminderde gewasopbrengsten beperken.

Het KAD-systeem is getest op een proefveld in Haaksbergen. De belangrijkste verbetering die daarbij gerealiseerd is, is het automatisch beheer en sturing van het systeem. Dit maakt het aantrekkelijker voor agrariërs en waterbeheerders om KAD in te zetten voor een meer adaptief waterbeheer. Het ontwikkelde algoritme maakt het bovendien mogelijk snel te reageren en optimaal te anticiperen op condities in het veld. Er worden momenteel plannen gemaakt om KAD en de sturing ervan op regionale schaal in de praktijk toe te passen. Lees meer over dit project op de projectpagina!

Deel op