<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=19&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>
Nieuws

Concept Oasen leidt tot spraakmakend onderzoeksproject

Hoe maak je uit oevergrondwater met behulp van membraanfiltratie op efficiënte wijze drinkwater van constante, onberispelijke kwaliteit? Dat onderzoekt drinkwaterbedrijf Oasen sinds 2013 in een breed onderzoeksprogramma. Aanpalend onderzoek binnen TKI Watertechnologie behandelt de vraag of het mogelijk is om naast oevergrondwater ook andere bronnen in te zetten. In dit onderzoek werken Oasen, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, WE-Consult en KWR Watercycle Research Institute nauw samen.

onderzoek Oasen klReverse Osmosis

In 2013 lanceerde algemeen directeur Walter van der Meer van Oasen in zijn inaugurele rede aan de TU Delft een nieuw drinkwaterconcept. Het gaat uit van één-staps-membraanfiltratie, te weten reverse osmosis (RO). Omgekeerde osmose is een zuiveringsproces waarbij water onder druk door een membraan wordt geperst. Het geproduceerde, gedemineraliseerde water wordt vervolgens weer geremineraliseerd. Naast het feit dat één-staps-membraanfiltratie vernieuwend is, is het concept ook innovatief omdat allerlei lokale bronnen kunnen worden ingezet: zoet en brak grond- en oppervlaktewater, oeverfiltraat, regenwater en gezuiverd afvalwater.

Vele voordelen 

Het RO-concept moet leiden tot de productie van leveringszeker drinkwater van onberispelijke kwaliteit. Het concept draagt bij aan de voorbereiding op ontwikkelingen als klimaatverandering, verzilting, veranderende wensen van afnemers, en wisselende kwaliteit en kwantiteit van beschikbare bronnen. Met ‘onberispelijke kwaliteit’ wordt gedoeld op vergaande verwijdering van nieuwe stoffen. Het concept is duurzaam, doordat er minder chemicaliën nodig zijn dan in de conventionele zuivering, er ontstaan minder reststoffen, en vervuiling in het distributienet en binnen-installaties wordt tegengegaan. Omdat het mogelijk wordt om decentraal water te produceren en leveren, kan het nieuwe concept op termijn ook kostenbesparend werken. De eerste resultaten van het TKI-project zullen in 2016 gepubliceerd worden op deze website.

Lees hier de uitgebreide projectbeschrijving.

Deel op